Φυτοπροστασία ακτινιδιάς (Bachelor thesis)

Δημητριάδης, Αθηναγόρας


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΔημητριάδης, Αθηναγόραςel
dc.date.accessioned2022-03-02T13:07:27Z-
dc.date.available2022-03-02T13:07:27Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14033-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8987el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑκτινιδιάel
dc.subjectΚαλλιεργητικές φροντίδεςel
dc.subjectΑσθένειεςel
dc.subjectΦυτοπροστασίαel
dc.subjectΜέτρα αντιμετώπισηςel
dc.subjectΣυμπτωματολογίαel
dc.subjectKiwien
dc.subjectCultivation careen
dc.subjectPlant protectionen
dc.subjectDiseasesen
dc.subjectMeasures to deal withen
dc.subjectSymptomatologyen
dc.titleΦυτοπροστασία ακτινιδιάς-
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΑκτινίδιo---Προστασίαel
heal.classificationKiwifruit--Protectionen
heal.classificationKiwifruit -- Diseases and pestsen
heal.classificationΑκτινίδιο--Ασθένειες και παράσιταel
heal.identifier.secondary8987-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΔημητριάδης Αθηναγόρας, Φυτοπροστασία ακτινιδιάς, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία καταγράφονται οι βασικές αρχές περιποίησης του δένδρου της ακτινιδιάς, καθώς και τα πιο σημαντικά στοιχεία γύρω από την ακτινιδιά π.χ. καταγωγή, ποικιλίες, τροφοπενίες, συντήρηση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να εφαρμόσουμε πριν και μετά την συγκομιδή, για την αποφυγή ασθενειών. Επίσης βασικό θέμα της εργασίας είναι η ανάδειξη βιολογικών και χημικών τρόπων καταπολέμησης ασθενειών και εντόμων σύμφωνα με μελέτες. Τελικός σκοπός είναι να συντελέσουμε στην κατανόηση ότι η φυτοπροστασία της ακτινιδιάς μπορεί να επιτευχθεί με καλλιεργητικά μέτρα αλλά και με βιολογικούς τρόπους, χωρίς απαραίτητα την χρήση χημικών σκευασμάτων αναδεικνύοντας την καλλιέργειά της ως βιολογική και με πολλά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου.el
heal.tableOfContentsΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: 9 1.1 ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 9 1.2 Επικονίαση-Γονιμοποίηση ακτινιδιάς 10 1.3 Πολλαπλασιασμός ακτινιδιάς 12 1.4 Τρόπος καρποφορίας ακτινιδιάς 13 1.5 Κλιματικές συνθήκες 14 1.6 Εδαφικές συνθήκες 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 15 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 15 2.1 Εγκατάσταση 15 2.2 Συστήματα φύτευσης 16 2.3 Κλάδεμα ακτινιδιάς 16 2.4 Άρδευση 20 2.5 Λίπανση 21 2.6 Ωρίμανση 34 2.7 Συγκομιδή 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: 37 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 37 3.1 Τσεχελίδης 37 3.2 Hayward 38 3.3 Abbott 38 3.4 Bruno 39 3.5 Monty 40 3.6 Dexter 40 3.7 Tomuri 41 3.8 Matua 42 3.9 McLean 42 3.10 Moonya 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: 43 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ: 43 4.1.1 Ριζοκτόνια 43 4.1.2 ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ 46 4.1.3 ΒΟΤΡΥΤΗΣ 51 4.1.4 ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ 53 4.1.5 ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ 57 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 61 4.2.1 Βακτήριο Εξοιδητικό 61 4.2.2 Βακτηριακό κάψιμο 66 4.3 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ 69 4.3.1 Ευδεμίδα 69 4.3.2 Θρίπες 70 4.3.3 Μετκάλφα 71 4.3.4 Βαμβακάδα 74 4.3.5 Μύγα Μεσογείου 77 4.3.6 Μηλολόνθη 79 4.3.7 Κλεονός 80 4.4 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ 80 4.4.1 Νηματώδεις 80 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ…………………………………………………………........82 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………83el
heal.advisorNameΝαβροζίδης, Εμμανουήλel
heal.committeeMemberNameΝαβροζίδης, Εμμανουήλel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages85-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.pdfΔημητριάδης, Πτυχιακή 1.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14033
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.