Υπολογιστική πρόβλεψη ενεργοποίησης/αναστολής της πλακουντιακής αλκαλικής φωσφατάσης (pALP) με τη μέθοδο Docking και in vitro έλεγχος επίδρασης της οιστρόνης στην ενεργότητα της ALP. (Bachelor thesis)

Βαρθαλάμη, Ιωάννα/ Κάντα, Στυλιανή- Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Keywords: Αλκαλική φωσφατάση;Γλυκοζυλίωση;Μέθοδος Docking;ALP
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2017 (α/α 9309)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14028
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14028
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.