Η βιολογική καλλιέργεια golden berries στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Γεωργαλάς, Ευάγγελος/ Βαφείδης, Αλέξανδρος


This dissertation refers to the organic cultivation of golden berries in Greece. Initially, reference is made to golden berries and their world production. Then, the profits from golden berries and their healing properties are highlighted. Then, the cultivation and production of golden berries in Greece is clarified, and reference is made to various wineries which produce golden berries. In the end there are some conclusions.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Berries--organic farming
Μούρα--βιολογική καλλιέργεια
Berries--Breeding--Greece
Μούρα--Αναπραγωγή--Ελλάδα
Berries--Varieties
Μούρα--Ποικιλίες
Keywords: Βιολογική Καλλιέργεια;Golden berries;Ελλάδα;Καλλιέργεια;Organic cultivation;Cultivation;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8978
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14019
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Berries--organic farming
Μούρα--βιολογική καλλιέργεια
Berries--Breeding--Greece
Μούρα--Αναπραγωγή--Ελλάδα
Berries--Varieties
Μούρα--Ποικιλίες
Submission Date: 2022-03-01T13:00:27Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Γεωργαλάς Ευάγγελος/ Βαφείδης Αλέξανδρος, Η βιολογική καλλιέργεια golden berries στην Ελλάδα, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται στη βιολογική καλλιέργεια των golden berries στην Ελλάδα. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε αυτά και στην παγκόσμια παραγωγή τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κέρδη που απορρέουν από την καλλιέργεια των γνωστών στο ευρύ κοινό ως “super foods” και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες των golden berries. Έπειτα, γίνεται εκτενής αναφορά στην καλλιέργεια και την παραγωγή των golden berries στην Ελλάδα, και στα διάφορα οινοποιία τα οποία παρασκευάζουν κρασί με golden berries.
This dissertation refers to the organic cultivation of golden berries in Greece. Initially, reference is made to golden berries and their world production. Then, the profits from golden berries and their healing properties are highlighted. Then, the cultivation and production of golden berries in Greece is clarified, and reference is made to various wineries which produce golden berries. In the end there are some conclusions.
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 ABSTRACT 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ- ΤΑ GOLDEN BERRIES 10 1.1 Γενικά στοιχεία 10 1.1.1 Ανθοφόρο φυτό 11 1.2 Εξάπλωση 12 1.3 Χαρακτηριστικά του καρπού 13 1.4 Μέγεθος 14 1.5 Χρώμα 14 1.6 Η ιστορία των χρυσών μούρων 15 1.7 Τα χρυσά μούρα στα ζαχαροπλαστεία 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 17 2.1 Καλλιέργεια του φυτού 17 2.1.1 Η καλλιέργεια στη Νότια Αμερική 17 2.2 Χώρες παραγωγής 18 2.3 Η παγκόσμια παραγωγή 18 2.4 Οι εισαγωγές στην Ευρώπη 19 2.5 Συλλογή σπόρων 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ- ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ GOLDEN BERRIES ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 22 3.1 Διατροφική αξία 22 3.2 Υπερτροφές 22 3.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των βιοφλαβονοειδών 24 3.4 Φυτικές στερόλες 24 3.5 Θεραπευτικές ιδιότητες 26 3.5.1 Διαβήτης και καρδιαγγειακά νοσήματα 26 3.6 Βιταμίνες 27 3.7 Αντιοξειδωτικότητα 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- ΤΑ GOLDEN BERRIES ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 33 4.1 Διαθεσιμότητα 33 4.2 Χονδρική τιμή 33 4.3 Καλλιέργειες στην Θεσσαλία 33 4.4 Μειονεκτήματα Ελλάδας 34 4.5 Κόστος εγκατάστασης καλλιέργειας 35 4.6 Στοιχεία για τις καλλιέργειες στην Ελλάδα 36 4.7 Η καλλιέργεια golden berries στην Ελλάδα- Εναλλακτικές καλλιέργειες 37 4.7.1 Καλλιέργειες στην Λάρισα 39 4.7.2 Καλλιέργειες στη Θράκη 39 4.7.3 Καλλιέργειες στη Μακεδονία 40 4.8 Απόδοση των καλλιεργειών golden berries στην Ελλάδα 42 4.9 Άλλες καλές καλλιέργειες στην Ελλάδα 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ GOLDEN BERRIES ΣΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 47 5.1 Blink Wines 47 5.2 Κτήμα Τσελέπου 48 5.3 Κτήμα κυρ-Γιάννη 49 5.4 Ζοίνος Α.Ε. 50 5.5 Cair Ρόδος 51 5.6 Κτήμα Καρανίκα 52 5.7 Κτήμα Χατζηγεωργίου 53 5.8 Santo Wines- Οινοποιία Τσάνταλη 54 5.9 ΕΑΣ Αμυνταίου 55 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 59
Advisor name: Παλάτος, Γεώργιος
Examining committee: Παλάτος, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 59
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ-ΒΑΦΕΙΔΗΣ.pdfΓεωργαλάς, Βαφείδης, Πτυχιακή 876.42 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14019
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.