Δομές τεχνικές επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα: το παρόν και το μέλλον. (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Χιονάς


190 years have passed since the first National Orphanage with the object of learning the building art. In the course of all these years, through the structures of education, the graduate students acquired theoretical and technical knowledge as well as professional skills of almost all the specialties and professions that our country needed, essentially contributing to the rebuilding and reconstruction of the country, in its first steps after the demolition of the Ottoman yoke, and secondary to progress, technological development and the end to economic upheaval. The benefits are many and we can talk now about the necessity and continuity of the self-existent structure of Technical and Vocational Education (TVE) in Secondary Public Education in our country. The purpose of the present work is to highlight throughout this period the social dimension of the structures of the TVE, as advocated by legislative reforms and social developments at times, as well as the expectations of the political leadership for the latest reform with the Centers Vocational Education (CVE) which will bring the two-year programs of studies and the implementation of the apprenticeship of the graduates of EPAL schools.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Δομή;Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση;Ελλάδα
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13999
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13999
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.