Παραγωγή μήλων στον Νομό Πέλλας,συγκομιδή - αποθήκευση-συσκευασία (Bachelor thesis)

Μουτσογιάννης, Δημήτριος/ Νιώτης, Κωνσταντίνος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜουτσογιάννης, Δημήτριοςel
dc.contributor.authorΝιώτης, Κωνσταντίνοςel
dc.date.accessioned2022-02-24T14:43:07Z-
dc.date.available2022-02-24T14:43:07Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13994-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8977el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠαραγωγήel
dc.subjectΜήλοel
dc.subjectΣυγκομιδήel
dc.subjectΑποθήκευσηel
dc.subjectΣυσκευασίαel
dc.subjectProductionen
dc.subjectHarvesten
dc.subjectStorageen
dc.subjectPackagingen
dc.titleΠαραγωγή μήλων στον Νομό Πέλλας,συγκομιδή - αποθήκευση-συσκευασίαel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΜήλα--Συγκομιδή--Ελλάδα--Πέλλα(Νομός)el
heal.classificationApples--Harvesting--Greece--Pella(Prefecture)en
heal.classificationΜήλα -- Συσκευασία -- Ελλάδα -- Πέλλα (Νομός)el
heal.classificationApples--Packaging -- Greece -- Pella (Perfecture)en
heal.classificationApples--Storage-- Greece -- Pella (Perfecture)en
heal.classificationΜήλα--Αποθήκευση -- Ελλάδα -- Πέλλα (Νομός)el
heal.identifier.secondary8977-
heal.dateAvailable2022-02-24T14:44:07Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΜουτσογιάννης Δημήτριος/ Νιώτης Κωνσταντίνος, Παραγωγή μήλων στον Νομό Πέλλας,συγκομιδή - αποθήκευση-συσκευασία, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ παραγωγή του μήλου αποτελεί μια δύναμη στη γεωργική οικονομία της χώρας μας καθώς καταλαμβάνει τις μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις. Η πλειοψηφία των ερευνών της παρούσας εργασίας εστιάζει κυρίως στην παραγωγή μηλιάς στον Νομό Πέλλας καθώς και την ανεπτυγμένη δραστηριότητα πάνω στις γεωργικές επιχειρήσεις της περιοχής. Σκοπός της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας είναι η προβολή και η ενημέρωση όσον αφορά τις διεργασίες που γίνονται στη συγκομιδή του μήλου, την αποθήκευση και τη συσκευασία. Μια διαδικασία που ξεκινά με τη φροντίδα και τη μεταχείριση του γεωργού προς το φρούτο και τη σωστή ανάπτυξή του, περνώντας πολλά στάδια και φτάνοντας στα χέρια του καταναλωτή. Από έρευνες που έχουν ήδη προηγηθεί πάνω στο θέμα, προκύπτει ότι όταν η συμβολή του ανθρώπου πάνω στη γη γίνεται στοχευμένα επέρχεται το τέλειο αποτέλεσμα, και συγκεκριμένα στο θέμα μας η αμοιβαία εμπιστοσύνη γεωργού-εμπόρου-καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω μια σειρά διαφόρων διεργασιών από τη φύτευση, την ωρίμανση έως και τη πώληση των μήλων.el
heal.abstractThe production of apple is a force in the agricultural economy of our country as it occupies the largest agricultural land. The majority of the research in this project focuses on the production of apple trees in the prefecture of Pella as well as on the developed activity on the agricultural enterprises of the area. The purpose of this work is to promote and update the processes involved in apple harvesting, storage and packaging. A process that starts with the care and treatment of the farmer towards the fruit and its proper development, passing through many stages and reaching the consumer's hands. Surveys that have already been made on the subject show that when the human contribution to the land becomes targeted, the perfect result is achieved, namely the mutual confidence of the farmer-trader-consumer. So, we will show you below a series of different processes from planting, ripening to selling apples.en
heal.tableOfContents1. Εισαγωγή..................................................................................................... 8 1.1 Η αξία της γεωργικής οικονομίας.............................................................8 1.2 Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις.....................................................10 1.3 Φύτευση δέντρων.....................................................................................11 1.4 Κλάδεμα....................................................................................................15 1.5 Σκοποί κλαδέματος...................................................................................17 1.6 Αραίωμα...................................................................................................20 1.7 Σκοποί αραιώματος..................................................................................21 2. Συγκομιδή.....................................................................................................31 2.1 Απαραίτητες προϋποθέσεις......................................................................31 2.2 Διαδικασία συγκομιδής............................................................................34 2.3 Αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία........................................................37 3. Αποθήκευση.................................................................................................39 3.1. Ψυκτικές μονάδες....................................................................................40 3.2 Θάλαμοι...................................................................................................43 3.3 Κατασκευή θαλάμων................................................................................44 3.4 Μέγεθος θαλάμων....................................................................................44 3.5 Μετασυλεκτική περίοδος.........................................................................45 3.6 Φυσιολογικές ασθένειες μήλων κατά τη συντήρηση...............................51 4. Διαλογή-Συσκευασία...................................................................................53 4.1 Παραλαβή προϊόντων..............................................................................54 4.2 Τροφοδοσία γραμμής-άδειασμα κιβωτίων..............................................54 4.3 Τυποποίηση-Συσκευασία........................................................................55 4.4 Είδη συσκευασίας...................................................................................58 Συμπεράσματα.............................................................................................61 Βιβλιογραφία...............................................................................................62el
heal.advisorNameΠαλάτος, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΠαλάτος, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages62-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΩΤΗΣ.pdfΜουτσογιάννης, Νιώτης, Πτυχιακή 2.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13994
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.