Οι επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια της μπάμιας (Bachelor thesis)

Καρουσιώτης, Κωνσταντίνος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαρουσιώτης, Κωνσταντίνοςel
dc.date.accessioned2022-02-24T13:25:58Z-
dc.date.available2022-02-24T13:25:58Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13992-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8979el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑζωτούχος λίπανσηel
dc.subjectΚαλλιέργειαel
dc.subjectΜπάμιαel
dc.subjectNitrogen fertilizationen
dc.subjectCultivationen
dc.subjectOkraen
dc.titleΟι επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια της μπάμιαςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΜπάμιαel
heal.classificationOkraen
heal.classificationΜπάμια -- Λιπάσματαel
heal.classificationOkra -- Fertilizersen
heal.classificationNitrogen fertilizersen
heal.classificationΑζωτούχα λιπάσματαel
heal.identifier.secondary8979-
heal.dateAvailable2022-02-24T13:26:58Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΚαρουσιώτης Κωνσταντίνος, Οι επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια της μπάμιας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής /Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται με στόχο να παρουσιάσει τις επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια του φυτού της μπάμιας. Για να φτάσουμε όμως, στο σημείο να επεξηγούμε τις επιδράσεις αυτές, σκόπιμο κρίνεται μια σύντομη τοποθέτηση στον ορισμό του φυτού. Θα αναλυθούν ωστόσο, στο α ΄ μέρος της εργασίας, όλες οι πτυχές εκείνες που θα κάνουν πιο κατανοητές τις επιδράσεις στην καλλιέργεια του φυτού, όπως τα συστηματικά και βοτανικά χαρακτηριστικά του. Θα υπεισέρθω ακόμα, σε υπερανάλυση όλων των μερών του φυτού, της ανάπτυξης και των ειδών του, ώστε εύλογα να κατανοηθούν τα συμπεράσματα που θα εκπίπτουν από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος αυτού. Όσον αφορά, τέλος, τις επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης του φυτού, θα επεξηγηθούν στο β ΄ μέρος, τα χημικά στοιχεία που προκαλούν τη λίπανση, αλλά σε συνδυασμό πάντοτε με το έδαφος και τις κλιματολογικές συνθήκες, συνθήκες που καθιστούν επηρρεάσιμα όλα τα αποτελέσματα. Εν τέλει, θα παρατεθεί το τελικό συμπέρασμα και μια προσωπική άποψη, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, καθώς και εικονογραφικό υλικό.el
heal.abstractThis diploma thesis aims at presenting the effects of nitrogen fertilization on the cultivation of okra. If we want to make it through that point that we can explain those effects, it is vital that we give a definition of this plant. In the first part of the present document, we will analyze the botanical and systematic characteristics, which are totally associated with the understanding of the effects on the plant. I will also hyper analyze all the parts, the growing and the species of okra, so as to get to the final results of this theoretical approach. Additionally, in the second part of the present document, we will explain the effects in combination with all the chemical elements, the ground and the climatic conditions; conditions that make the results changed. At the end, I will present a final conclusion and a personal view on this subject and I will also paste some relevant images, which illustrate different versions of the plant and its cultivation.en
heal.tableOfContents1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ………………………………..….….ΣΕΛ.1 2. ΕΣΩΦΥΛΛΟ………………………………………ΣΕΛ.2 3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ……………………………..….….ΣΕΛ.5 4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………..….…...ΣΕΛ.6 5. ΜΕΡΟΣ Α΄…………………………………...…….ΣΕΛ.7-21 5.1 ΓΕΝΙΚΑ………………………………………...ΣΕΛ.8 5.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ…………………………….......ΣΕΛ.8 5.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ…………………………..…....ΣΕΛ.9 5.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ………..….ΣΕΛ.9-10 5.5 ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ……………...….ΣΕΛ.10-12 5.6 ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ……………...…ΣΕΛ.13-21 5.6.1 ΤΟ ΦΥΤΟ………………………………...ΣΕΛ.13 5.6.2 ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ……………………..…...ΣΕΛ.13 5.6.3 ΤΑΦΥΛΛΑ…………………………….....ΣΕΛ.14 5.6.4 ΤΑ ΤΡΙΧΙΔΙΑ………………………….....ΣΕΛ.14 5.6.5 ΤΑ ΑΝΘΗ……………………………..….ΣΕΛ.14-15 5.6.6 Ο ΚΑΡΠΟΣ…………………………..…..ΣΕΛ.15-16 5.6.7 Ο ΣΠΟΡΟΣ…………………………….....ΣΕΛ.16-18 5.6.8 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ.ΣΕΛ.18-19 5.6.9 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ………….ΣΕΛ.20-21 6. ΜΕΡΟΣ Β΄…………………………………………..ΣΕΛ.22-48 6.1 ΤΟ ΚΛΙΜΑ……………………………………...ΣΕΛ.23 6.2 ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ……………………………………ΣΕΛ.23-24 6.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ……………………….ΣΕΛ.24 6.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ…………...ΣΕΛ.25- 6.4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ…...ΣΕΛ.25 6.4.2 ΣΠΟΡΑ……………………………………..ΣΕΛ.25-26 6.4.3 ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ………………………….ΣΕΛ.26-27 6.4.4 ΑΡΔΕΥΣΗ…………………………………..ΣΕΛ.27-28 6.4.5 ΚΛΑΔΕΜΑ………………………………….ΣΕΛ.28 6.4.6 ΛΙΠΑΝΣΗ……………………………….…ΣΕΛ.28-39 5.4.6.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ- ΧΗΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ………………………………….ΣΕΛ.29-39 5.4.6.2. ΒΙΟΛΙΠΑΝΣΗ…………………….ΣΕΛ.39 6.4.7 ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ……………..ΣΕΛ.40-41 6.4.8 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ…………………………...ΣΕΛ.42-43 6.4.9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ…………..ΣΕΛ.43-45 6.4.10 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ…………….ΣΕΛ.45-47 6.4.11 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ……….ΣΕΛ.47-48 7. ΜΕΡΟΣ Γ΄……………………………………………ΣΕΛ.49-50 ΜΕΡΟΣ Δ΄……………………………………………ΣΕΛ.51-58 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………….ΣΕΛ.59-60el
heal.advisorNameΠαλάτος, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΠαλάτος, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής /Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages60-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καρουσιώτης Κωνσταντίνος.pdfΚαρουσιώτης, Πτυχιακή 1.11 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13992
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.