Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφή (Bachelor thesis)

Καραχατζή, Μαρία


The thesis on the cultivation of fodder plants for animal feed was done with the aim of studying and learning the necessary cultivation techniques and the needs of the most important fodder plants for the production of balanced and complete animal feed. In the first chapter, we will generally refer to the animal feed, the necessary ingredients to ensure the development and proper animal health and the adverse effects that certain chemicals may cause. We will still separate the animal feed into categories in order to determine the purpose of the feed to be given to the animals. In the second chapter we will broaden the category of gramineous plants that are suitable for use as animal feed. We will analyze the cultivation techniques and the specific characteristics of each plant separately. As well as the physicochemical characteristics of the plants. More specifically, the chapter will include grasses such as wheat, barley, oats, rye, triticale, corn, sorghum and millet. In the third chapter we will expand into the category of leguminous plants suitable for use as animal feed. We will analyze the cultivation techniques they need and the particular characteristics of each plant separately. The physicochemical characteristics of plants as well as the benefits or damages they may cause. We will refer to vikos, pea, rattler, rye, lupine, beans, chickpeas, soybean, peanut, alfalfa and finally the clover.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Animal feeding
Διατροφή ζώων
Feeds -- Composition
Ζωοτροφές -- Σύνθεση
Forage plants
Κτηνοτροφικά φυτά
Keywords: Καλλιέργεια;Φυτό;Ζωοτροφή;Cultivation;Plant;Animal feed
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8976
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13987
Table of contents: Ευχαριστίες 3 Περίληψη 4 Abstrack 5 Κατάλογος πινάκων 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ζωοτροφές» Εισαγωγή 11 1.1 Χονδροειδείς ζωοτροφές 12 1.2 Συμπυκνωμένες ζωοτροφές 16 1.3 Χημική σύσταση ζωοτροφών 18 1.4 Υδροπονική φύτρα ως ζωοτροφή 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «Αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά» Εισαγωγή 21 2.1 Σιτάρι 23 2.1.1 Οικολογικές απαιτήσεις 24 2.1.2 Σπορά 26 2.1.3 Συγκομιδή 27 2.1.4 Ποικιλίες 28 2.2 Κριθάρι 28 2.2.1 Οικολογικές απαιτήσεις 29 2.2.2 Σπορά 30 2.2.3 Συγκομιδή 30 2.2.4 Ποικιλίες 31 2.3 Βρώμη 31 2.3.1 Οικολογικές απαιτήσεις 32 2.3.2 Σπορά 33 2.3.3 Συγκομιδή 33 2.3.4 Ποικιλίες 34 2.4 Σίκαλη 34 2.4.1 Οικολογικές απαιτήσεις 35 2.4.2 Σπορά 36 2.4.3 Συγκομιδή 36 2.5Τριτικάλε 37 2.5.1 Οικολογικές απαιτήσεις 37 2.5.2 Σπορά 38 2.5.3 Συγκομιδή 38 2.5.4 Ποικιλίες 39 2.6 Καλαμπόκι 39 2.6.1 Οικολογικές απαιτήσεις 40 2.6.2 Σπορά 42 2.6.3 Συγκομιδή 43 2.6.4 Ποικιλίες 44 2.7 Σόργο 44 2.7.1 Οικολογικές απαιτήσεις 45 2.7.2 Σπορά 46 2.7.3 Συγκομιδή 47 2.8 Κεχρί 48 2.8.1 Οικολογικές απαιτήσεις 49 2.8.2 Σπορά 50 2.8.3 Συγκομιδή 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «Ψυχανθή κτηνοτροφικά φυτά» Εισαγωγή 52 3.1 Βίκος 52 3.1.1 Οικολογικές απαιτήσεις 53 3.1.2 Κατεργασία εδάφους 54 3.1.3 Αμειψισπορά 54 3.1.4 Συγκαλλιέργεια 55 3.1.5 Σπορά 55 3.1.6 Συγκομιδή 56 3.1.7 Ποικιλίες 57 3.2 Μπιζέλι 57 3.2.1 Οικολογικές συνθήκες 58 3.2.2 Κατεργασία εδάφους 59 3.2.3 Αμειψισπορά 59 3.2.4 Συγκαλλιέργεια 59 3.2.5 Σπορά 60 3.2.6 Συγκομιδή 60 3.2.7 Ποικιλίες 61 3.3 Λαθούρι 61 3.3.1 Οικολογικές απαιτήσεις 61 3.3.2 Κατεργασία εδάφους 62 3.3.3 Σπορά 62 3.3.4 Συγκομιδή 63 3.4 Ρόδι 63 3.4.1 Οικολογικές απαιτήσεις 64 3.4.2 Κατεργασία εδάφους 64 3.4.3 Σπορά 64 3.4.4 Συγκομιδή 65 3.5 Λούπινα 65 3.5.1 Οικολογικές απαιτήσεις 66 3.5.2 Κατεργασία εδάφους 67 3.5.3 Αμειψισπορά 67 3.5.4 Σπορά 67 3.5.5 Συγκομιδή 68 3.6 Κουκιά 69 3.6.1 Οικολογικές απαιτήσεις 69 3.6.2 Κατεργασία εδάφους 71 3.6.3 Αμειψισπορά 71 3.6.4 Σπορά 72 3.6.5 Συγκομιδή 72 3.6.6 Ποικιλίες 73 3.7 Ρεβίθι 73 3.7.1 Οικολογικές απαιτήσεις 74 3.7.2 Κατεργασία εδάφους 75 3.7.3 Αμειψισπορά 75 3.7.4 Σπορά 76 3.7.5 Συγκομιδή 76 3.7.6 Ποικιλίες 76 3.8 Σόγια 77 3.8.1 Οικολογικές απαιτήσεις 77 3.8.2 Κατεργασία εδάφους 78 3.8.3 Αμειψισπορά 79 3.8.4 Σπορά 79 3.8.5 Συγκομιδή 80 3.9 Αραχίδα 80 3.9.1 Οικολογικές απαιτήσεις 81 3.9.2 Κατεργασία εδάφους 82 3.9.3 Σπορά 83 3.9.4 Συγκομιδή 83 3.9.5 Ποικιλίες 84 3.10 Μηδική 84 3.10.1 Οικολογικές απαιτήσεις 85 3.10.2 Κατεργασία εδάφους 87 3.10.3 Αμειψισπορά 88 3.10.4 Σπορά 89 3.10.5 Συγκομιδή 90 3.10.6 Ποικιλίες 91 3.11 Τριφύλλια 92 3.11.1 Λειμώνιο τριφύλλι 92 3.11.2 Έρπον ή λευκό τριφύλλι 93 3.11.3 Αλεξανδρινό τριφύλλι 94 3.11.4 Περσικό τριφύλλι 95 Συμπεράσματα - Προτάσεις 97
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καραχατζή Μαρία.pdfΚαραχατζή, Πτυχιακή 714.13 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13987
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.