Διαδικασίες παραλαβής και επεξεργασίας πρώτων υλών ζωοτροφών καθώς και παρασκευής, διάθεσης σύνθετων ζωοτροφών σε υποστατικό παρασκευής ζωοτροφών (Bachelor thesis)

Σίμος, Ιωακείμ


Delgado et al. (1999) used the term «Revolution of Livestock» to describe the rapid growth of the livestock sector in response to increased demand for food of animal origin, which he said «have profound effects on human health, livelihood and environment». Given the direct bound between animal nutrition and safety of food of animal origin, it is important that the preparation and distribution of animal feed be regarded as an integral part of the food chain. Animal feed manufacture should therefore be subjected, in the same way as food production to ensure the quality of the integrated food safety system. Animal feed may take the form of primary feed materials, compound feed, feed additives and premixes. The pursuit of a high level of human health protection and animal health is one of the fundamental principles of the European legislation targets which set out the general principles and requirements of food, as well as procedures in matters of food safety, featuring compound animal feed as important part in the beginning of the food chain. The main target of the preparation of compound animal feed is to achieve maximum production with minimum waste of nutrients and at the lowest possible cost. The tight cooperation between the institutions of the livestock sector about design, production and introduction of good practices manuals of best practices for the processing of feed materials, is essential for the production and sale of compound animal feed and generally for copping critical safety problems.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Πρόσθετα ζωοτροφών--Ανάλυση
Feed additives--Analysis
Feeds -- Composition
Ζωοτροφές -- Σύνθεση
Animal feeding
Διατροφή ζώων
Keywords: Πρώτες ύλες;Ζωοτροφές;Πρόσθετες ύλες;Raw materials;Animal feed;Additives
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8970
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13984
Table of contents: 1. Πρόλογος 4 2.1. Περίληψη 8 2.2. Abstract 9 3. Η διατροφή των ζώων 10 4. Οι Ζωοτροφές 13 4.1. Βασικοί Ορισμοί 13 4.2. Διάκριση Ζωοτροφών 17 5. Σιτηρέσια 22 6. Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 24 7. Πρώτες ύλες ζωοτροφών 26 8. Σύνθετες ζωοτροφές 27 9. Διαδικασίες επεξεργασίας πρώτων υλών για την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών 29 10. Διαχείριση εισερχόμενων πρώτων υλών ζωοτροφών 33 10. 1. Υγιεινή των ζωοτροφών 33 10.2. Διαδικασίες παραλαβής πρώτων υλών 37 10.3. Αποθήκευση εισερχομένων πρώτων υλών 45 11. Διαδικασία παρασκευής των σύνθετων ζωοτροφών 49 12. Διάθεση σύνθετων ζωοτροφών 55 12.1 Κανόνες συσκευασίας-ενδείξεις επισήμανσης 55 13. Συμπεράσματα 59 Βιβλιογραφία 62
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Σίμος Ιωακείμ.pdfΣίμος, Πτυχιακή 1.8 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13984
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.