Ειδική ανοσιακή απάντηση. (Bachelor thesis)

Ιακωβίδης, Ιορδάνης


Η ειδική ανοσιάκη απάντηση αποτελεί μηχανισμό άμυνας του οργανισμού, σκοπός της οποίας είναι η καταστροφή του αντίγονου και η προστασία της εύρυθμης λειτουργάς ιστων και οργάνων του οργανισμού. Η ειδική ανοσιακή απάντηση διαθέτη ειδικότητα και μνήμη, και επιτυγχάνει τον σκοπο της μέσω των κυττάρων που συμμετέχουν σε αυτή, αυτά τα κύτταρα είναι τα λεμφοκύτταρα και τις κατηγορίες τους. Μια κατηγορία των λεμφοκυττάρων είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την δημιουργία της κυτταρικής ανοσίας, αλλά και της κινητοποίησης της χυμικής ανοσίας. Τα Τ-λεμφοκύτταρα θα καταπολεμήσουν το αντίγονο με την δημιουργία ειδικών κυττάρων έναντι του. Αυτά τα κύτταρα θα εντοπίσουν το αντίγονο που είναι είτε καρκινικό κύτταρο, μικροοργανισμός, κύτταρο μολυσμένο από ιό ή από ενδοκυττάριο βακτήριο και θα το λύσουν με αποτέλεσμα την εκχείλιση του κυτταρικού υλικού στον μεσοκυττάριο χωρο και την θανατωση του αυτός ο μηχανισμός ονομαζεται κυτταρική ανοσία. Ένας υποπληθυσμός Τ-λεμφοκυττάρων θα ενεργοποίηση μια άλλη κατηγορία λεμφοκυττάρων, τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν κυτταρικά προϊόντα τα οποία ονομάζονται αντισώματα, τα αντισώματα αυτά είναι ειδικά για το αντίγονο και δεν θα συνδεθούν με κανένα άλλο, εκτός από το αντίγονο που έδωσε το ερέθισμα για την παραγωγή τους. Τα Β-λεμφοκύτταρα και τα παράγωγα τους τα αντισώματα είναι υπεύθυνα για την δημιουργία της χυμικής ανοσίας. Αποτέλεσμα της ειδικής ανοσιακής απάντησης είναι η δημιουργία ανοσίας του οργανισμού έναντι των αντιγόνων που έχει έλθει σε επαφή. Καθώς μετα την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκρουση δημιουργούνται κύτταρα μνήμης τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε επόμενη επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντίγονο.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Keywords: Φυσική ανοσία;αντιγόνο
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2018. (α/α 10365)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13981
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13981
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.