Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής. Μελέτη περίπτωσης καινοτόμων ηλεκτρικών υπηρεσιών: επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), δημιουργία ηλεκτρονικής εξαγωγικής επιχείρησης (Master thesis)

Κιοσσές, Σάββας


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Αειφορική γεωργία
Επιχειρηματικότητα
Αγροτικές καινοτομίες
Sustainable agriculture
Entepreneurship
Agricultural innovations
Keywords: Αγροτική καινοτομία;Επιχειρησιακό σχέδιο;Agricultural innovation;Business plan
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 (α/α 9312)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13974
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13974
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.