Πρώιμη διάγνωση εγκυμοσύνης σε θηλυκό σκύλο με τη χρήση υπερηχοτομογράφου (Bachelor thesis)

Ποιμενίδου, Καλλιόπη


Από το 1966 μέχρι σήμερα, μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών προσπαθειών η υπερηχοτομογραφία αναδείχθηκε πρωταρχικής σημασίας διαγνωστικό εργαλείο στην κτηνιατρική κλινική πράξη και έρευνα του αναπαραγωγικού συστήματος των ζώων. Χρησιμοποιείται ακόμη, με επιτυχία ως εναλλακτική λύση ή υποστήριξη της ακτινολογίας στη διάγνωση παθήσεων του θώρακα, της κοιλίας, των άκρων. Στο σκύλο ο υπερηχοτομογράφος είναι η καλύτερη μέθοδος για τον προσδιορισμό του σταδίου της εγκυμοσύνης αλλά και απαραίτητη μέθοδος για την επιβεβαίωση αυτής. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος διαπίστωσης υπαρκτής εγκυμοσύνης ,ηλικίας εγκυμοσύνης, βιωσιμότητας εμβρύων, πιθανής πυομήτρας πιθανής απορρόφησης εμβρύων. Η επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης είναι εφικτή τουλάχιστον 10 μέρες μετά την οχεία με την απεικόνιση των εμβρυϊκών σάκων και η βιωσιμότητα των εμβρύων μπορεί να προβλεφθεί με την καρδιακή δραστηριότητα και τις κινήσεις των εμβρύων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Dogs--Pregnancy
Σκύλοι -- Κύηση
Pregnancy -- Signs and diagnosis
Κύηση -- Σημάδια και διάγνωση
Diagnosting ultrasonic imaging
Διαγνωστική υπερηχητική απεικόνηση
Keywords: Πρώιμη εγκυμοσύνη;Διάγνωση;Θηλυκός σκύλος;Υπερηχοτομογράφος;Early pregnancy;Diagnosis;Female dog;Ultrasound tomograph
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8973
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13971
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.pdfΠοιμενίδου, Πτυχιακή 9.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13971
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.