Αγροτουρισμός: Η εξέλιξη των προγραμμάτων Leader στον Νομό Πέλλας (Bachelor thesis)

Τζάλη, Αλεξάνδρα


Ο αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία αποτελεί ελπίδα για την ερήμωση που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και πλήττουν τους αγρότες. Ο αγροτουρισμός εκμεταλλεύεται τουριστικούς πόρους που ήταν από καιρό ξεχασμένοι και ανεκμετάλλευτοι από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Με την εμφάνιση των κοινοτικών προγραμμάτων LEADER το 1989 όμως πήραν ξανά ζωή διότι άρχισαν να δίνονται κάποια οικονομικά κίνητρα για την αναζωογόνηση και εκμετάλλευση τέτοιων παραμελημένων αγροτικών περιοχών. Έτσι άρχισε μια νέα προσπάθεια να πωλούνται νέα στοιχεία δηλαδή παραδοσιακοί οικισμοί, βουνά και διάφορες δραστηριότητες ,επίσης και νέες ιδέες όπως η προσωπική επαφή με τους κατοίκους, η άμεση επαφή με τις παραδόσεις ενός τόπου ως τουριστικοί πόροι. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει πώς με την εξέλιξη του αγροτουρισμού εμφανίστηκαν τα κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, συγκεκριμένα επιχειρήσεις του Νομού Πέλλας που είναι και ο αγροτικός τόπος της παρούσας έρευνας, ακόμα και σήμερα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Agritourism
Αγροτουρισμός
Επιχορηγήσεις--Λογιστική--Νόμος και νομοθεσία
Subsidies--Accounting--Law and legislation
Subsidies--Greece--Pella(Perfecture)
Επιχορηγήσεις--Ελλάδα--Πέλλα (Νομός)
Keywords: Αγροτουρισμός;Κοινοτική πρωτοβουλία;Αγροτουριστικές επιχειρήσεις;Πρόγραμμα LEADER;Agritourism;Community initiative;Agritourism enterprises;LEADER Program
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8961
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13970
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Τουρισμός 1.1 Ιστορική αναδρομή και έννοια τουρισμού 1.2 Τα είδη του τουρισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αγροτουρισμός 2.1 Ορισμός αγροτουρισμού 2.2 Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα 2.3 Τυπολογία του αγροτουρισμού 2.4 Στόχοι του αγροτουρισμού 2.5 Οι επιδράσεις του αγροτουρισμού στον τόπο τουρισμού 2.6 Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του αγροτυρισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση του αγροτικού τουρισμού. 3.1 Εισαγωγή στην κοινοτική πρωτοβουλία LEADER 3.1.1 Οι στόχοι των προγραμμάτων LEADER 3.1.2 Οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται μέσω του LEADER 3.2 LEADER I 3.2.1 Στόχος του LEADER I 3.2.2 Δράση του προγράμματος στο Μέτρο του αγροτουρισμού 3.2.3 Προβλήματα και μορφές παρέμβασης 3.3 LEADER II 3.3.1 Δικαιούχοι LEADER II 3.3.2 /προβλήματα και γενικά αποτελέσματα από το LEADER II 3.4 LEADER + 3.4.1 Πλεονεκτήματα LEADER+ 3.4.2 Περιοχές που απευθύνεται η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ανάπτυξη των προγραμμάτων LEADER στον νομό Πέλλας 4.1 Η περιοχή της Έρευνας.4.1.1: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 4.2 Στόχοι και στρατηγική του προγράμματος 4.3 Ανάπτυξη του LEADER+ στον νομό Πέλλας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μεθοδολογία Έρευνας 5.1 Αντικείμενο της έρευνας 5.2 Σκοπός της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Καταγραφή των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Γενικά συμπεράσματα από την έρευνα
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΖΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdfΤζάλη, Πτυχιακή 1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13970
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.