Μαστίτιδες στα μικρά μηρυκαστικά (Bachelor thesis)

Σιμιτζή, Δέσποινα


In this study we examine the mastitis of sheep and goats, as it is the most common cause of the milk production decrease, and also the most frequent infection in the flocks. Initially, the forms of the mastitis, the causes and the predisposing factors, as well as the ways of dealing with them and their prevention are described. Specifically, we examined three ewes milk samples to control sub clinical mastitis. Laboratory testing of these samples, the identification of the cause and antibiotic culture were performed to control the sensitivity of the cause to various antibiotics. The results of the samples we tested showed that all three animals were infected as staphylococcal colonies of St. aureus were developed, and in one sample three colonies of E. coli were observed. An antibiotic culture was used to examine the susceptibility of the bacteria to be able to choose the appropriate antibiotic for the treatment. Our results showed that St. aureus was more susceptible to amoxicillin and ampicillin. In conclusion, by applying good hygiene practices and systemati cally controlling the milk produced, the producer can anticipate an initial contamination and act immediately prior to the occurrence of the mastitis.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Ruminants--Diseases--Diagnosis
Μηρυκαστικά--Ασθένειες--Διάγνωση
Mastitis--Treatment
Μαστίτιδα--Θεραπεία
Keywords: Μαστίτιδα;Μηρυκαστικά;Αιτίες;Mastitis;Ruminants;Causes
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8969
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13968
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 Αbstract 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 1 ο ΜΕΡΟΣ 1 Ο Ο μαστός 12 1.1 Ανατομία και μορφολογία μαστού 12 2 Ο Μαστίτιδα 16 2.1 Ορισμός 16 2.2 Μορφές μαστιτίδων 16 2.3 Προδιαθέτοντες Παράγοντες και Αίτια Πρόκλησης Μαστιτίδων 18 2.3.1 Προδιαθέτοντες Παράγοντες 18 2.3.2 Αίτια 20 2.3.2.1 Μολυσματικά αίτια 20 2.3.2.1.1 Βακτηριακά αίτια 21 2.3.2.1.1.1 Σταφυλόκοκκοι 21 2.3.2.1.1.2 Mannheimia haemolytica 22 2.3.2.1.1.3 Μυκοπλάσματα 23 2.3.2.1.1.4 Στρεπτόκοκκοι 24 2.3.2.1.1.5 Άλλα βακτήρια 25 2.3.2.1.2 Ιογενή αίτια 26 2.3.2.2 Μη μολυσματικά αίτια 27 2.4 Παθογένεια 27 2.5 Διάγνωση 28 2.6 Αντιμετώπιση-Θεραπεία 32 2.6.1 Συμπτωματική-υποστηρικτική θεραπεία 32 2.6.2 Αιτιολογική θεραπεία 33 3 Ο Φαρμακολογική μελέτη 34 3.1 Αντιβιόγραμμα 35 4 Ο Ορθές πρακτικές υγιεινής 38 5 Ο Οικονομικές απώλειες 40 ΣΚΟΠΟΣ 41 2o ΜΕΡΟΣ 42 Υλικά και μέθοδοι 43 1 Λήψη δειγμάτων γάλακτος και διατήρηση 43 2 Επεξεργασία δειγμάτων - ενοφθαλμισμός 43 3 Τοποθέτηση και επώαση των δειγμάτων στον επωαστικό κλίβανο 45 4 Εξαγωγή των δειγμάτων από τον επωαστικό κλίβανο 48 5 Καλλιέργεια αντιβιογράμματος 48 5.1 Παρασκευή αντιβιογράμματος με τη μέθοδο Kirby Bauer 48 Αποτελέσματα 50 Ανάγνωση – ερμηνεία αποτελεσμάτων δειγμάτων 50 Ανάγνωση – ερμηνεία αποτελεσμάτων αντιβιογράμματος 56 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 59
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΙΜΙΤΖΗ.pdfΣιμιτζή, Πτυχιακή 2.86 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13968
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.