Αγροτουρισμός: Η εξέλιξη των προγραμμάτων Leader στην περιοχή της Δράμας (Bachelor thesis)

Στεφανίδου, Μαριάννα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣτεφανίδου, Μαριάνναel
dc.date.accessioned2022-02-17T14:17:10Z-
dc.date.available2022-02-17T14:17:10Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13967-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8962el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑγροτουρισμόςel
dc.subjectΎπαιθροςel
dc.subjectΟρεινές και μειονεκτικές περιοχέςel
dc.subjectΠρόγραμμα Leaderel
dc.subjectΕπιδότησηel
dc.subjectAgritourismen
dc.subjectCountrysideen
dc.subjectMountainous and disadvantaged areasen
dc.subjectLeader programen
dc.subjectSubsidyen
dc.titleΑγροτουρισμός: Η εξέλιξη των προγραμμάτων Leader στην περιοχή της Δράμαςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationAgritourismen
heal.classificationΑγροτουρισμόςel
heal.classificationSubsidies--Accounting--Law and legislationen
heal.classificationΕπιχορηγήσεις--Λογιστική--Νόμος και νομοθεσίαel
heal.classificationSubsidies--Greece--Dramaen
heal.classificationΕπιχορηγήσεις--Ελλάδα--Δράμαel
heal.identifier.secondary8962-
heal.dateAvailable2022-02-17T14:18:10Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΣτεφανίδου Μαριάννα, Αγροτουρισμός: Η εξέλιξη των προγραμμάτων Leader στην περιοχή της Δράμας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΣτην δεκαετία του 1980 στα πλαίσια του γενικού τουρισμού και κυρίως μέσω της θέσπισής των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων ( Μ.Ο.Π. ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκε η έννοια του αγροτουρισμου. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα που το μεγαλύτερο προνόμιο της είναι ότι περιλαμβάνει ανεξάντλητους πόρους διαφορετικούς από περιοχή σε περιοχή. Εκτός από την σπάνια φυσική ομορφιά της, διαθέτει πλούσια ιστορία, πολιτισμό και παράδοση, γαστρονομία, χωριά και παραδοσιακούς οικισμούς, τοπικές γιορτές και πανηγύρια και διάφορα άλλα στοιχεία που την κάνουν πόλο έλξης για τον κόσμο. Το κυριότερο πλεονέκτημα όμως είναι ότι είναι μια χώρα με ανομοιογένεια και μοναδικότητα και μέσω του αγροτουρισμου είναι που θα αναδειχτούν αυτά τα δυο στοιχεία.el
heal.tableOfContentsΠερίληψη……………………………………………………………………….....3 Περιεχόμενα……………………………………………………………………….4 Εισαγωγή…………………………………………………………………………..6 Κεφάλαιο 1………………………………………………………………………...7 1.1 Η έννοια του τουρισμού…………………………………………………………….7 1.2 Μορφές τουρισμού………………………………………………………………….7 1.3 Εναλλακτικός η ειδικής μορφής τουρισμός……………………………………….9 Κεφάλαιο 2………………………………………………………………………...10 2.1 Αγροτουρισμός……………………………………………………………………....10 2.1.1 Ορισμός…………………………..………….………….…….………………......10 2.1.2 Ιστορική Αναδρομή………………………………...……………….…………….10 2.1.3 Λόγοι Ανάπτυξης………………………………………………………………..12 2.1.4 Στόχοι Αγροτουρισμου…………………………………………………………..12 2.1.5 Μορφές Αγροτουρισμου……………………………….…………..…………….13 2.1.6 Δραστηριότητες Αγροτουρισμου………………………………………..……….15 2.1.7 Θετικές Επιδράσεις Αγροτουρισμου.…………………….…………………..….16 2.1.8 Αρνητικές Επιδράσεις Αγροτουρισμου……………………..……………..…….16 2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την τοπική τουριστική ανάπτυξη…..……..………17 2.2.1 Ο Ανθρώπινος Παράγοντας…………………………….……………..…………17 2.2.2 Τα Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα…………………….………………………. 18 2.2.3 Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί……………….…………..…………18 2.2.4 Οι Επιχειρήσεις Αγροτικού Τουρισμού…………………….…………………….19 2.2.5 Η Συμμετοχή και Υποστήριξή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…….……………….20 2.2.6 Κεφάλαια για την Τουριστική Ανάπτυξη…………………………………………20 2.2.7 Η Συνεργασία Μεταξύ Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης…………..…20 2.2.8 Υποστήριξη Κοινότητας για τον Τουρισμό………………….……………...…....20 2.2.9 Προβολή και Πληροφόρηση………………………………………………………21 2.2.10 Πηγές Χρηματοδότησης…………………………………………………………21 Κεφάλαιο 3………………………………………………………….………..…….22 3.1 Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader…………………………………..……………..22 3.1.1 Χαρακτηριστικά του Προγράμματος…………………………………..………….22 3.1.2 Στόχοι του Προγράμματος……………………………….……………..…………23 3.1.3 Οι εν δυνάμει δραστηριότητες του Leader………..…………..……….………….24 3.2 Leader ı………………………………………………………………….…………....24 3.3 Leader II………………………….……….………………………………………….24 3.4 Leader +…………….………….……………….………….…………..……….…….25 3.5 Άξονας 4 ( Προσέγγιση Leader )…………………………………………..………..26 3.6 Θετικές Επιδράσεις του Leader…………………………………………………….26 3.7 Εμπόδια στην Υλοποίηση του Προγράμματος…...……....………………………...28 3.8 Η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Leader στην Περιοχή της Δράμας…..……….293.8.1 Leader II………………………………………………………………………..…..29 3.8.2 Άξονας 4 ( Προσέγγιση Leader )……………………………………….………….30 Κεφάλαιο 4…………………………………………………………….……………31 4.1 Μεθοδολογία Έρευνας……………………………………………………………….31 4.2 Ορισμός………………………………………………………………………..………31 4.3 Είδη Έρευνας………………………………………………………………..………..31 4.4 Σχετικά με την παρούσα έρευνα………………………………………………..……33 4.4.1 Αντικείμενο της έρευνας…………………….……………..…………...………….33 4.4.2 Σκοπός της έρευνας………………………………….……………………………..33 4.4.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο……………………………………………………………..34 Κεφάλαιο 5……………………………………………………….…………………36 5.1 Αγροτουριστικό προφίλ………………………………………………………………36 5.2 Πρόγραμμα Leader……………………………………….…………………………..38 Συμπεράσματα………………………………………………….………………….……….42 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………….44 Παράρτημα…………………………………………………………………………………44el
heal.advisorNameΧατζηγεωργίου, Χρυσούλαel
heal.committeeMemberNameΧατζηγεωργίου, Χρυσούλαel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages53-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Στεφανίδου Μαριάννα.pdfΣτεφανίδου, Πτυχιακή 904.64 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13967
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.