Νέες τάσεις διατροφής στα μηρυκαστικά (Bachelor thesis)

Αλατσατιανός, Μιχαήλ


The rapid increase of the population of the world combined with the development of people’s living standards have resulted in the provision of high biological and dietary value foods. The livestock produces products which are then being transformed into excellent quality proteins, which are essential to human nutrition. The development of industry, the evolution of biotechnology and the constant search for more alternative feeds lead to new trends in the feeding of ruminants with a corresponding high nutritional value. The ultimate goal of this move is to reduce production costs and promoting animal health. The aim of my thesis was a bibliographic review of the changes that are being observed in the way the feeding process of ruminants is taking place and how the genetic improvements and the zootechnical management affect this whole process. The feed of ruminants constitutes the 50-60% of global production. The use of alternative feeds to reduce production costs is critical. The exploitation of by-products of agricultural industries other than ruminant feed also protects the environment and the eco-system. Also, the use of new biotechnology products as feed additives, improves animals’ digestion and protects – improves their physical condition.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Βιομηχανίες ενέργειας βιομάζας -- Υποπροϊόντα
Biomass energy industries -- By-products
Ruminants--Nutrition
Μηρυκαστικά--Διατροφή
Απεσταγμένες ζωοτροφές
Distillers feeds
Ruminants -- Feeding and feeds
Μηρυκαστικά -- Σίτιση και ζωοτροφές
Keywords: Διατροφή μηρυκαστικών;Ruminant nutrition;Νέες ζωοτροφές;New animal feed;Biotechnology;Βιοτεχνολογία
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8968
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13965
Table of contents: Κατάλογος Εικόνων και Πινάκων 5 Περίληψη 6 Abstract 7 Εισαγωγή 8 Κεφάλαιο πρώτο 10 1.Πεπτικό σύστημα και διατροφή μηρυκαστικών 10 1.1. Γενικά 10 1.2 Περιγραφή του πεπτικού συστήματος του ζώου 11 1.3Διατροφικές ανάγκες των ζώων 15 1.3.1 Ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά 16 1.3.1.1 Οι υδατάνθρακες 16 1.3.1.2 Τα λίπη 17 1.3.1.3 Πρωτεΐνη 17 1.3.1.4 Νερό 18 1.3.1.5 Τα ανόργανα στοιχεία 19 1.3.1.6. Βιταμίνες 19 1.3.2 Είδη και κατάταξη ζωοτροφών 21 1.3.2.1. Χονδροειδείς ζωοτροφές 23 1.3.2.2 Συμπυκνωμένες ζωοτροφές 25 1.3.3 Σύνθετες ζωοτροφές 26 1.4 Σιτηρέσιο μηρυκαστικών 27 Κεφάλαιο 2ο 30 2.1. Νέες χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές στη διατροφή μηρυκαστικών 30 2.2 Νέες ζωοτροφές. 31 2.2.1 Ρόδι 33 2.2.2 Φύκια 33 2.2.3. Tα DDGS 34 2.3 .Προϊόντα βιοτεχνολογίας 36 2.3.1 Ένζυμα 37 2.3.2. Προβιοτικά 372.3.3 Αιθέρια έλαια 38 2.3.4 Ζύμες 39 2.3.5 Μυκοτοξίνες στις ζωοτροφές και τρόποι αντιμετώπισης τους. 41 Συμπεράσματα 44 Αναφορές 45
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Αλατατσιανός Μιχαήλ.pdfΑλατσατιανός, Πτυχιακή 733.09 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13965
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.