Η χρήση των ξηρών κόκκων απόσταξης και διαλυτά συστατικά (DDGS) στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων (Bachelor thesis)

Κίκιλη, Αγγελική


Η πτυχιακή διατριβή αυτή διενεργήθηκε στην κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά τη χρήση των DDGS στη διατροφή των μονογαστρικών, με τη μερική ή ολική αντικατάσταση της σόγιας, με σκοπό τη μείωση του κόστους διατροφής τους. Τα DDGS είναι το ξηρό υπόλειμμα το οποίο λαμβάνεται μετά την απομάκρυνση της αιθανόλης μέσω ζύμωσης, με πρώτη ύλη κυρίως το καλαμπόκι και άλλους δημητριακούς καρπούς. Περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ενέργεια, υψηλό ποσοστό ινωδών ουσιών, αμινοξέα, ξανθοφύλλες, ανόργανα άλατα κ.α. Είναι σχετικά εύκολη η πέψη τους και υψηλή η διατροφική τους αξία. Η συμμετοχή των DDGS στο σιτηρέσιο ορνίθων είναι ανάλογη με την παραγωγική κατεύθυνση το στάδιο παραγωγής τους και το είδος. Έτσι, για όρνιθες κρεοπαραγωγής η συμμετοχή τους είναι 5 έως 10%, για όρνιθες αυγοπαραγωγής έως 15 %, για ινδόρνιθες (θηλυκά) έως 10%, και για ινδόρνιθες (αρσενικά) έως 20%. Στα σιτηρέσια χοίρων ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο χρησιμοποιούνται: Χοιρίδια μετά τον απογαλακτισμό και βάρος 6.5 kg και άνω τα DDGS μπορούν να συμπεριλαμβάνονται προοδευτικά στο σιτηρέσιο των σε ποσοστά έως 25%, ανάλογα με την προέλευσή τους. Στις χοιρομητέρες και τους κάπρους τα ποσοστά αυξάνονται από 5, 30 ή 40% στις χοιρομητέρες ανάλογα την περίοδο: θηλασμός, μετά τον τοκετό, εγκυμοσύνη και 30 έως 40% στα σιτηρέσια των κάπρων. Η συμμετοχή των cDDGS στις ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένα πολλά υποσχόμενο προϊόν σε ποσοστά από 20 έως 40 % για διάφορα είδη ψαριών, αλλά και σε αλλά είδη ζώων όπως άλογα και άλλα ζώα συντροφιάς. Ωστόσο, παρά την υψηλή περιεκτικότητα των DDGS σε πρωτεΐνη, η σόγια εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση και επιπλέον περιέχει υψηλά ποσοστά απαραίτητων αμινοξέων και είναι πιο εύπεπτη. Τέλος, η αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια εκ των οποίων είναι και η παραγωγή βιοκαυσίμων, θα παρέχει από την απόσταξη υποπροϊόντα εναλλακτικών ζωοτροφών, πλούσια σε ενέργεια και πρωτεΐνες που θα χρησιμοποιούνται απ΄ όλα σχεδόν τα παραγωγικά ζώα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Διατροφή ζώων
Animal feeding
Απεσταγμένες ζωοτροφές
Distillers feeds
Biomass energy industries -- By-products
Βιομηχανίες ενέργειας βιομάζας -- Υποπροϊόντα
Keywords: Όρνιθες;Διατροφή;Χοίροι;Dried distillers grains with solubles (DDGS);Poultry;Pigs;Diet;Ξηροί κόκκοι απόσταξης με διαλυτά συστατικά (DDGS)
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8966
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13963
Table of contents: Κεφ. Περιεχόμενα Σελ. Περίληψη …………………………………………………………………….. 6 Εισαγωγή …………………………………………………………………….. 7 Κεφάλαιο πρώτο 1.1 Τι είναι τα DDGS – ορισμός ……………………………………………….... 10 1.2 Διαδικασία παραγωγής DDGS……………………………………………...... 11 1.2.1 Μέθοδος ξηράς άλεσης (Dry Mill)…………………………………………… 11 1.2.2 Μέθοδος υγρής άλεσης (Wet Mill)..…………………………………………. 13 1.3 Διατροφικά χαρακτηριστικά των DDGS…………………………………….. 14 1.4 Περιεκτικότητα των DDGS σε αμινοξέα…………………..………………… 16 1.5 1.6 Διαθεσιμότητα σε φωσφόρο …………………………..……………............. Καροτενοειδή ………………………………………………………………… 16 17 1.7 Άλλα θρεπτικά συστατικά…………………………………………………….. 17 1.8 Πηγές δημητριακών καρπών για παραγωγή DDGS………………………….. 17 1.8.1 DDGS από αραβόσιτο (cDDGS)…………………………………………….. 17 1.8.2 DDGS από σιτάρι……………… …………………………………………...... 18 1.8.3 DDGS από σόργο……………………………………………………………... 20 1.9 Η ποιότητα των DDGS σε σχέση με το χρώμα και την οσμή……………….. 21 Κεφάλαιο δεύτερο 2 Η χρήση των DDGS στη διατροφή των μονογαστρικών…………………… 22 2.1 Η χρήση των DDGS στη διατροφή των ορνίθων αυγοπαραγωγής…………. 22 2.2 Η σύνθεση των λιπαρών οξέων στο σφάγιο μετά τη χρήση cDDGS στα σιτηρέσια ορνίθων κρεοπαραγωγής…………………………………………. 25 2.2.1 Η σύνθεση των λιπαρών οξέων στο σφάγιο μετά τη χρήση cDDGS στα σιτηρέσια ορνίθων κρεοπαραγωγής (broilers)……………………………….. 25 2.3 Η χρήση των cDDGS στη διατροφή των ινδόρνιθων ……………………….. 26 2.4 Η χρήση των cDDGS στη διατροφή των χοίρων……………………………. 27 2.4.1 Η χρήση των cDDGS στη διατροφή των απογαλακτισμένων χοιριδίων ….. 27 2.4.2 Τα DDGS στην διατροφή των χοιρομητέρων και των κάπρων……………… 28 2.4.3 Επιδράσεις των DDGS στο σφάγιο………………………………………….. 29 2.4.4 Επιδράσεις των cDDGS στο λίπος των χοίρων……………………………… 29 2.5 Η χρήση των DDGS στια ιχθυοκαλλιέργειες………………………………... 30 2.6 H χρήση των DDGS σε αλλά είδη ζώων …………………………………. 31 2.7 Προβλήματα των DDGS - Μυκοτοξίνες………………………………….. 32 3. Συμπεράσματα…………………………………………………………….. 33 4. Βιβλιογραφία ……………………………………………………………… 34
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΙΚΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.pdfΚίκιλη Αγγελική 1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13963
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.