Πρακτική άσκηση στις Η.Π.Α. για Έλληνες φοιτητές (Bachelor thesis)

Ζαγκότας, Στέφανος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Keywords: Πρακτική άσκηση;Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α);Έλληνες φοιτητές
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10777)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13960
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Publication date: 2019-06-05
Bibliographic citation: Ζαγκότας, Σ. (2019). Πρακτική άσκηση στις Η.Π.Α. για Έλληνες φοιτητές (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Κασσιανίδης, Παναγιώτης
Examining committee: Κασσιανίδης, Παναγιώτης
Publishing department/division: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13960
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.