Το toxoplasma Goondii ως τροφιμογενές νόσημα (Master thesis)

Παλαούνη, Σταματίνα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Keywords: Τοξόπλασμα Goondii;τροφιμογενές νόσημα;Toxoplasma Goondii
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2019 (α/α 10785)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13953
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία "“Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωση Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων"
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Publication date: 2019-06-12
Bibliographic citation: Παλαούνη, Σ. (2019). Το toxoplasma Goondii ως τροφιμογενές νόσημα (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Σωτηράκη, Σμαράγδα
Examining committee: Σωτηράκη, Σμαράγδα
Publishing department/division: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13953
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.