Τηλεσκόπιο ελεγχόμενο από Η/Υ (Bachelor thesis)

Kρέτσαβου, Νίκη


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKρέτσαβου, Νίκηel
dc.date.accessioned2022-02-11T14:49:43Z-
dc.date.available2022-02-11T14:49:43Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13943-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2019 (α/α 10658)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΤηλεσκόπιοel
dc.subjectΟπτικά τηλεσκόπιαel
dc.subjectΡαδιοτηλεσκόπιαel
dc.subjectΆστραel
dc.subjectΠλανήτεςel
dc.titleΤηλεσκόπιο ελεγχόμενο από Η/Υel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10658-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.el
heal.publicationDate2019-01-09-
heal.bibliographicCitationKρέτσαβου, Ν. (2019). Τηλεσκόπιο ελεγχόμενο από Η/Υ (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΓια κάθε αστροπαρατηρητή – αρχάριο ή όχι – υπάρχουν κάποια απαραίτητα εργαλεία. Κάποια από αυτά είναι η κίνηση του τηλεσκοπίου, η ανάλυση των θέσεων των πλανητών, η φάση στην οποία βρίσκεται η σελήνη και η φωτογράφιση και επεξεργασία των εικόνων αυτών. Χωρίς αυτά, θα έπρεπε να παρατηρήσουμε κάθε φωτεινό αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό, μέχρι να βρούμε το επιθυμητό προς παρατήρηση αντικείμενο (εξαιρείται βεβαίως η Σελήνη). Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C# και περιέχει όλα τα χρήσιμα εργαλεία για μια αποτελεσματική αστροπαρατήρηση. Πιο αναλυτικά, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τη φάση της Σελήνης για οποιαδήποτε μέρα επιθυμούμε και τη θέση των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος επίσης για όποια μέρα και στιγμή επιθυμούμε. Επιπλέον, μας εμφανίζει τους πλανήτες που έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε για δεδομένη χρονική στιγμή και το χρόνο που χρειάζεται για να κατευθυνθεί το τηλεσκόπιο στο αντικείμενο. Το τελευταίο βήμα είναι η φωτογραφία. Στην οθόνη του υπολογιστή μας βλέπουμε το σημείο στο οποίο είναι στραμμένο το τηλεσκόπιο και έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε το στιγμιότυπο αλλά και να το επεξεργαστούμε. Η πτυχιακή χωρίζεται σε τέσσερα μέλη. Το πρώτο αποτελείται από την ιστορική αναδρομή του τηλεσκοπίου και όλα τα είδη αναλυτικά, καθώς και κάποιες βασικές γνώσεις για τα άστρα και τους πλανήτες. Στη δεύτερη ενότητα φαίνονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής (ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κομμάτια του κώδικα, κτλ). Στη συνέχεια ακολουθεί το τρίτο σκέλος, στο οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο χρήσης και φαίνονται οι δυνατότητες της εφαρμογής. Τέλος, στο τέταρτο σκέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και η χρησιμότητα της εφαρμογής.el
heal.abstractFor every astro-observer – either beginner or advanced – there are some necessary tools. Some of them are the telescope’s motion, the analysis of the position of the planets, the phase of the moon, the photography and the editing of those images. Without these, we need to observe every single bright object in the night sky, in order to find the object we wish to observe (the Moon is of course excluded). The application was implemented in C# programming language named and contains all the useful tools for an effective observation. More specifically, we now have the opportunity to know the phase of the Moon for any particular day and the location of the planets of our Solar System also for any day and time we choose. Furthermore, it presents us the planets that we have the ability to observe for a given time and the time it takes to direct the telescope to the object. The last step is photography. On our computer’s screen we can see the point the telescope is pointing at, and we have the ability to save the snapshot and edit it. This thesis is divided in four parts. The first part consists of the telescope's historical retrospection and the types of telescopes in detail, as well as some basic knowledge about stars and planets. In the second section steps taken to create the application (electronic components, pieces of code are presented) are shown. The third part constitutes a user manual and shows the capabilities of the application. Finally, in the fourth part the conclusions and the utility of the application are listed.en
heal.advisorNameΣτεργιόπουλος, Φώτιοςel
heal.committeeMemberNameΣτεργιόπουλος, Φώτιοςel
heal.academicPublisherΤμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages74-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13943
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.