Φάκελος αποφοίτου Τμήματος Φυσικοθεραπείας : αριθμός μητρώου 429/63, 26-4-1977

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΣΕΥΠ (ΑΤΕΙΘ);Διοικητικά έγγραφα;Φοιτητές--Αξιολόγηση και βαθμολόγηση;Ανωτέρα Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (ΑΣΠΙΕ);Έγγραφα φοιτητών;Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (ΑΣΣΥΚΠ)
Issue Date: 26-Apr-1977
Abstract: Ο φάκελος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν τον φοιτητή από την εισαγωγή του στο Τμήμα έως και την αποφοίτησή του. Λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ψηφιοποιούνται μόνο τα έγγραφα όπου μπορούν να αποκρυφτούν τα κύρια προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, χειρόγραφες αιτήσεις) του φοιτητή. Συγκεκριμένα, η παρούσα εγγραφή περιλαμβάνει την βεβαίωση εγγραφής, βεβαιώσεις σπουδών και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
Description: Αρχεία αποφοίτων--ΣΕΥΠ, 1977
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1393
Item type: other
Submission Date: 2017-12-11T12:25:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:ΣΕΥΠ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1393
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.