Αυτοματισμός οικίας με χρήση μικροελεγκτή (Bachelor thesis)

Κασαπιάν, Κιρκόρ


The purpose of the present dissertation is to design and develop a smart home. The term smart home refers to building automation for a home, where home appliances are connected and offer residents the ability to control them by distance. The present project has a theoretical and practical part. The theoretical part includes the definition and characteristics of the smart home, as well as a discussion of the conclusions drawn from the completion of the project. In addition, the design and steps of the construction of the smart home are presented in detail. The practical part of the project involved creating a remote-controlled environment using a microcontroller. The smart home was represented with the use of a plexiglass model. A website was developed, offering the end-user the ability to control the home environment (e.g. electrical and electronic devices, temperature, and other appliances) remotely with the use of the Internet.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Keywords: Έξυπνο σπίτι;Οικιακός αυτοματισμός;Arduino;HTML;XML;AJAX;JavaScript;Bootstrap.;CSS;C++
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2019 (α/α 10681)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13933
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Publication date: 2019-01-15
Bibliographic citation: Κασαπιάν, Κ. (2019). Αυτοματισμός οικίας με χρήση μικροελεγκτή (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η σχεδίαση και κατασκευή ενός έξυπνου σπιτιού. Το έξυπνο σπίτι ορίζεται ως μία οικία, η οποία είναι εφοδιασμένη με ένα δίκτυο επάνω στο οποίο είναι συνδεδεμένοι αισθητήρες, οικιακές, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Όλα αυτά παρακολουθούνται, ελέγχονται και είναι προσβάσιμα από απόσταση. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας περιλαμβάνει τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του έξυπνου σπιτιού, καθώς και τη συζήτηση για τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους. Παράλληλα, παρουσιάζεται αναλυτικά το πλάνο σχεδιασμού και κατασκευής του έξυπνου σπιτιού. Το πρακτικό κομμάτι της εργασίας περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός απομακρυσμένα ελεγχόμενου περιβάλλοντος, με τη χρήση μικροελεγκτή. Δημιουργήθηκε ένα εικονικό οικιακό περιβάλλον, το οποίο απεικονίσθηκε με τη χρήση μακέτας από plexiglass. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα, από την οποία ο χρήστης είναι σε θέση να ελέγχει το οικιακό περιβάλλον (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, θερμοκρασία και άλλα) από απόσταση με τη χρήση του Internet.
The purpose of the present dissertation is to design and develop a smart home. The term smart home refers to building automation for a home, where home appliances are connected and offer residents the ability to control them by distance. The present project has a theoretical and practical part. The theoretical part includes the definition and characteristics of the smart home, as well as a discussion of the conclusions drawn from the completion of the project. In addition, the design and steps of the construction of the smart home are presented in detail. The practical part of the project involved creating a remote-controlled environment using a microcontroller. The smart home was represented with the use of a plexiglass model. A website was developed, offering the end-user the ability to control the home environment (e.g. electrical and electronic devices, temperature, and other appliances) remotely with the use of the Internet.
Advisor name: Δρακάκη, Μαρία
Examining committee: Δρακάκη, Μαρία
Publishing department/division: Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Publishing institution: teithe
Number of pages: 56
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13933
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.