Μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο. Σχεδιομελέτη και υλοποίηση του συστήματος κίνησης (Bachelor thesis)

Αθανασιάδης, Φώτιος/ Σεμελίδης, Αστέριος/ Χαριτωνίδης, Αλέξανδρος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων.
Keywords: Ποδήλατο;Ηλεκτρικό υποβοηθούμενο ποδήλατο;Τεχνολογία Ηλεκτρικού Ποδηλάτου;Σύστημα Κίνησης;Ηλεκτροκινητήρες;Σχεδίαση ηλεκτρικού ποδηλάτου;Κατασκευή ηλεκτρικού ποδηλάτου
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων, 2019 (α/α 10790)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13929
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-02-11T12:00:53Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων.
Publication date: 2019-06-19
Bibliographic citation: Αθανασιάδης, Φ., Σεμελίδης, Α., Χαριτωνίδης, Α. (2019). Μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο. Σχεδιομελέτη και υλοποίηση του συστήματος κίνησης (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Κοσμάνης, Θεόδωρος
Examining committee: Κοσμάνης, Θεόδωρος
Publishing department/division: Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 152
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Athanasiadis_Semelidis_Xaritonidis.pdf11.06 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13929
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.