Δημιουργία βάσης δεδομένων για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Τεχνολόγων Γεωπόνων (Bachelor thesis)

Γερμανίδης, Φίλιππος- Ιωακείμ


Η διαχείριση των πληροφοριών και των δεδομένων, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την βελτίωση των διαφόρων διαδικασιών που πραγματοποιεί η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός. Στη παρούσα λοιπόν πτυχιακή εργασία, θα ασχοληθούμε με την δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, της οποίας ο σκοπός είναι, να συμβάλει, μέσω ενός πληροφοριακού προγράμματος που θα την αξιοποιεί κατάλληλα, στην οικονομική διαχείριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής", του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά θέματα όπως, το τι είναι η βάση δεδομένων, τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα και τι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που χρησιμοποιούνται καθώς και το τι προσφέρουν. Επίσης, αναλύονται θέματα όπως η Εκπαίδευση στην Ελλάδα και το σύστημά της, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά και ποιά προσόντα μπορούν να προσδώσουν. Με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες, πηγές, βιβλία, επιστημονικά άρθρα, παγκόσμιους οργανισμούς και έρευνες, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα με τα οποία αναδεικνύονται οι διαδικασίες, όπως για την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, οι χρήσεις και οι λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος. Επιπρόσθετα, η εργασία εστιάζει την προσοχή της στην διαδικασία εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων από επιχειρήσεις ή οργανισμούς αναλύοντας και τα ωφέλει που προκύπτουν από αυτό. Το Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της βάσης είναι η Microsoft Access.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Database management
Διαχείριση βάσης δεδομένων
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
Relational databases
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Department of Agriculture -- Curricula
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων -- Προγράμματα σπουδών
Keywords: Βάση Δεδομένων;Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών;Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων;Microsoft Access;Database;Postgraduate Program of Studies;Relational Database Management Systems
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8960
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13910
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 2 1.1 ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 2 1.2 ΓΛΏΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ 4 1.3 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 19 2.1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ 19 2.2 ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ 28 2.3 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ (ΤΡΊΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΏΝ) 30 2.4 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ (ΔΕΎΤΕΡΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΏΝ) 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 40 3.1 Π.Μ.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 40 3.2 Π.Μ.Σ. ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΌΓΩΝ ΓΕΩΠΌΝΩΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, ΣΧΟΛΉΣ Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. 52 3.2.1 Το "Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)" 53 3.2.2 και το "Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής" 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 58 4.1 ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ 58 4.2 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 59 4.3 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ (E.R.P.) 604.4 ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥΣ 63 4.5 ΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, MICROSOFT ACCESS 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΕΧΝΟΛΌΓΩΝ ΓΕΩΠΌΝΩΝ 67 5.1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 68 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 75 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 77
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.pdfΓερμανίδης, Πτυχιακή 2.55 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13910
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.