Ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονικό-διαδικτυακό μάρκετινγκ, μορφές διαφήμισης και τρόποι εμπορίας λογισμικού μέσω διαδικτύου (Bachelor thesis)

Συμεωνίδης, Ιωάννης


Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναλύσει το παραδοσιακό μάρκετινγκ και να εμβαθύνει στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του. Μέσα από την σύγκριση τους θα προκύψει η απάντηση στο ερώτημα αν το διαδικτυακό μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει μοναδικό εργαλείο για την επιχείρηση ή συμπληρωματικό για το παραδοσιακό. Στην συνέχεια αναλύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οφέλη του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Μελετώνται επίσης εις βάθος το ηλεκτρονικό επιχειρείν, τα προαπαιτούμενα που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση για να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο και τα μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Έπειτα αναπτύσσονται τα στάδια της στρατηγικής μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει καθώς και τα μειονεκτήματα που έχει έναντι της στρατηγικής του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Παρακάτω μελετάται η διαφήμιση, οι τρόποι διαφήμισης που εφαρμόζονται και οι μορφές που μπορεί να έχει η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Εν συνεχεία αναπτύσσεται διεξοδικά η εμπορία λογισμικού μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα δίνεται βάση στο μοντέλο free to play. Ακολουθούν το μέλλον του διαδικτυακού μάρκετινγκ, οι προβλέψεις και οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα όλων όσων μελετήθηκαν παραπάνω.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.
Keywords: Ηλεκτρονικό επιχειρειν;Διαδικτυακό μάρκετινγκ;Μορφές διαφήμισης;Τρόποι εμπορίας λογισμικού μέσω διαδικτύου;Διαδίκτυο
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2019 (α/α 10799)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13902
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-02-07T15:19:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.
Publication date: 2019-06-26
Bibliographic citation: Συμεωνίδης, Ι. (2019). Ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονικό-διαδικτυακό μάρκετινγκ, μορφές διαφήμισης και τρόποι εμπορίας λογισμικού μέσω διαδικτύου (Πτυχιακή εργασία). Αλέξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναλύσει το παραδοσιακό μάρκετινγκ και να εμβαθύνει στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του. Μέσα από την σύγκριση τους θα προκύψει η απάντηση στο ερώτημα αν το διαδικτυακό μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει μοναδικό εργαλείο για την επιχείρηση ή συμπληρωματικό για το παραδοσιακό. Στην συνέχεια αναλύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οφέλη του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Μελετώνται επίσης εις βάθος το ηλεκτρονικό επιχειρείν, τα προαπαιτούμενα που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση για να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο και τα μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Έπειτα αναπτύσσονται τα στάδια της στρατηγικής μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει καθώς και τα μειονεκτήματα που έχει έναντι της στρατηγικής του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Παρακάτω μελετάται η διαφήμιση, οι τρόποι διαφήμισης που εφαρμόζονται και οι μορφές που μπορεί να έχει η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Εν συνεχεία αναπτύσσεται διεξοδικά η εμπορία λογισμικού μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα δίνεται βάση στο μοντέλο free to play. Ακολουθούν το μέλλον του διαδικτυακού μάρκετινγκ, οι προβλέψεις και οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα όλων όσων μελετήθηκαν παραπάνω.
Advisor name: Βλαχάκης, Σωτήριος
Examining committee: Βλαχάκης, Σωτήριος
Publishing department/division: Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Publishing institution: teithe
Number of pages: 62
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simeonides_Ioannis.pdf666.24 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13902
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.