Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων καταχώρησης, διαχείρισης και χαρτογράφησης αγροτεμαχίων (Master thesis)

Λάμπρου, Αθηνά


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.
Keywords: Πληροφοριακά συστήματα;Καταχώρηση αγροτεμαχίων;Διαχείριση αγροτεμαχίων;Χαρτογράφηση αγροτεμαχίων;Αγροτεμάχια
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 (α/α 9229)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13885
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13885
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.