Τοπογραφική Αποτύπωση Τμήματος Κοίτης του Ποταμού Αλιάκμονα (Bachelor thesis)

Αποστολίδης, Πασχάλης


Η εργασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αποτύπωση της κοίτης του ποταμού, τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά μελετάται ο χώρος της αποτύπωσης και αναφέρονται όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία. Επίσης περιγράφεται το έργο της διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα, που τμήμα του αποτελεί και η αποτύπωση για την μετέπειτα κατασκευή. Εν συνεχεία γίνεται η περιγραφή του οργάνου της αποτύπωσης με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και η περιγραφή του τοπογραφικού πακέτου που έγινε η επεξεργασία των δεδομένων. Στα επόμενα μέρη γίνεται αναλύεται η πολυγωνομετρική όδευση που στήθηκε και η επίλυση της, καθώς και όλη η διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι την κατασκευή του τοπογραφικού. Στο Παράρτημα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα σχέδια, πίνακας σημείων αποτύπωσης και φωτογραφίες.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: AutoCAD (Λογισμικό υπολογιστή)
AutoCAD (Computer software)
Topographical surveying
Topographical surveying
Aliakmonas River (Greece) -- Channels -- Surveys
Αλιάκμονας Ποταμός (Ελλάδα) -- Κανάλια -- Αποτυπώσεις
Keywords: Τοπογραφική αποτύπωση;Topographic survey;Γεωγραφικές πληροφορίες;Geographical information;Πρόγραμμα τοπογραφικών δεδομένων;Topographic data program
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 α.α. 8879
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13881
Table of contents: Κεφάλαιο 1 ............................................................................................................. 8 Εισαγωγή .................................................................................................................... 8 1. Η Εργασία Γενικά ................................................................................................... 8 Κεφάλαιο 2 ........................................................................................................... 11 Περιγραφή της Τοποθεσίας της Αποτύπωσης .......................................................... 11 2.1 Γεωγραφική Περιγραφή Θέσης .......................................................................... 11 2.2 Ο ποταμός Αλιάκμονας ...................................................................................... 14 2.3 Η Περιοχή της Αποτύπωσης............................................................................... 16 Κεφάλαιο 3 ........................................................................................................... 19 Περιγραφή του Έργου .............................................................................................. 19 3.1 Ονομασία και Σκοπός του Έργου ....................................................................... 19 3.2 Τεχνική Περιγραφή του Έργου .......................................................................... 20 3.3 Ποσότητες Υλικών και Προϋπολογισμός .......................................................... 22 3.4 Μεθοδολογία Κατασκευής ................................................................................. 22 3.5 Τοπογραφική Υποστήριξη .................................................................................. 25 Κεφάλαιο 4 ........................................................................................................... 27 Γεωδαιτικοί Σταθμοί και Χαρακτηριστικά του Οργάνου ........................................ 27 4.1 Το όργανο γενικά ................................................................................................ 27 4.2 Οι δυνατότητες των Γεωδαιτικών Σταθμών ....................................................... 27 4.2 Η Αρχή λειτουργίας του EDM ........................................................................... 30 4.3 Μετρήσεις Μηκών Χωρίς Ανακλαστήρα (Reflectorless) .................................. 32 4.4 Τα Χαρακτηριστικά του Οργάνου της Αποτύπωσης ......................................... 34 Κεφάλαιο 5 ........................................................................................................... 37 Το Πρόγραμμα AutoCad Civil 3D ........................................................................... 37 5.1 Το Πρόγραμμα AutoCAD Civil 3D γενικά ........................................................ 375.2 Περιήγηση στο Πρόγραμμα ............................................................................... 39 5.3 Το Δυναμικό Περιβάλλον του Προγράμματος ................................................... 42 Κεφάλαιο 6 ............................................................................................................ 45 Όδευση και Επίλυση ................................................................................................. 45 6.1 Στοιχεία Τοπογραφίας ........................................................................................ 45 6.1.1 Το Πρώτο Θεμελιώδες Πρόβλημα .............................................................. 45 6.1.2 Το Δεύτερο Θεμελιώδες Πρόβλημα ............................................................ 46 6.1.3 Το Τρίτο Θεμελιώδες Πρόβλημα ................................................................ 47 6.2 Οι Οδεύσεις Γενικά ............................................................................................ 48 6.3 Εγκατάσταση του Δικτύου Όδευσης και Μέτρηση των Στοιχείων .................... 51 6.4 Εργασίες στο Πεδίο για την Εγκατάσταση της Όδευσης και την Μέτρηση των Στοιχείων της .................................................................................................................. 53 6.5 Επίλυση .............................................................................................................. 58 Υπολογισμοί ......................................................................................................... 59 1)Υπολογίζονται οι γωνίες διεύθυνσης με 2ο Θ.Π. για τα σταθερά σημεία .... 59 2) Υπολογίζεται με 3ο Θ.Π. η γωνία διεύθυνσης δ’P8P9 ................................... 59 3) Υπολογίζεται το γωνιακό σφάλμα ............................................................... 59 4) Υπολογίζεται η αναλογική διόρθωση για κάθε γωνία που μετρήθηκε ........ 60 5) Υπολογίζονται οι διορθωμένες τιμές των γωνιών (β’i = βi + δβ) .................. 60 6) Υπολογίζεται η γωνία διεύθυνσης κάθε πλευράς με 3ο Θ.Π. ...................... 60 7) Υπολογισμός προσωρινών (πριν τις γραμμικές διορθώσεις) διαφορών με 1ο Θ.Π. ........................................................................................................................ 61 8) Υπολογισμός για το σημείο P8 των Χ’P8 , Y’P8 ........................................... 61 9) Υπολογισμός του γραμμικού σφάλματος .................................................... 62 10) Υπολογισμός των διορθώσεων για κάθε πλευρά (το γραμμικό σφάλμα μοιράζεται στις μετρημένες πλευρές ανάλογα του μήκους) .................................. 63 11) Υπολογίζονται οι τελικές τιμές των συντεταγμένων ................................. 63 Κεφάλαιο 7 ........................................................................................................... 65 Επεξεργασία Δεδομένων και Εξαγωγή Σχεδίων ...................................................... 65 7.1 Αποτύπωση και Σχεδίαση Ισοϋψών ................................................................... 65 7.2 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους ............................................................................... 66 7.3 Τα Πλεονεκτήματα των Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους ................................... 69 7.4 Η Χρησιμότητα της Ψηφιακής Σχεδίασης ......................................................... 70 7.4 Οι Εντολές που Χρησιμοποιήθηκαν ................................................................... 73 7.4.1 Εισαγωγή των Σημείων ............................................................................... 73 7.4.2 Δημιουργία Επιφάνειας και Σχεδίαση Ισοϋψών ......................................... 76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ..................................................................................................... 78 ΣΧΕΔΙΑ .................................................................................................................... 78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ........................................................................................................ 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ .......................................................... 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ...................................................................................................... 16 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ...................................................................................................... 16 Βιβλιογραφία ............................................................................................................ 18 Βιβλία ................................................................................................................... 18 Ηλεκτρονικές Πηγές ............................................................................................. 19
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ.pdfΑποστολίδης, Πτυχιακή 3.94 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13881
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.