Τρισδιάστατος εκτυπωτής με χρήση μονάδων οπτικών δίσκων (Bachelor thesis)

Σπυρόπουλος, Αντώνιος/ Ισαακίδης, Γεώργιος


A three dimensional printer using step motors from 3.5-inch disk drives was built for our undergraduate research thesis project. An Arduino microcontroller was in charge of controlling the steppers through the DC drivers and a 3D pen was used as the printing unit. The program was created with the Arduino suite and the design of the drawing with open source CAD programs. For the axes, three disk drives were reassembled to form the X, Y and Z levels. Moreover, this structure can be operated as a Computerized Numerical Control machine by replacing the 3D pen with other components, such as a drill. The 3D printer will be used for educational purposes, as a teaching tool in laboratory projects. It provides an opportunity for students to learn more about robotic machines and create one from scratch.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Arduino (Programmable controller)
Arduino (Προγραμματιζόμμενος ελεγκτής)
Three-dimensional printing
Τρισδιιάστατη εκτύπωση
Laser printing--Software
Εκτύπωση λέιζερ--Λογισμικό
Stepping motors
Βηματικοί κινητήρες
Keywords: Τρισδιάστατος εκτυπωτής;Three dimensional printer (3D);Οπτικοί δίσκοι;3.5-inch Disk Drives;Arduino microcontroller;Arduino μικρουπολογιστής
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8892
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13872
Table of contents: Περίληψη 3 Εισαγωγή στην Προσθετική Κατασκευή 4 Διάφορες μέθοδοι 4 Στερεολιθογραφία (Stereolithography). 4 Επιλεκτική σύντηξη με λέιζερ (Selective Laser Sintering) 5 Κατασκευή ελασματοποιημένων αντικειμένων (Laminated Object Manufacturing) 6 Κατασκευή με Εναπόθεση Υλικού (Fused deposition modeling) 7 Τρισδιάστατη εκτύπωση (3-Dimensional Printing) 8 Ιστορική αναδρομή 8 CNC μηχανές 9 Βηματικοί κινητήρες 10 Κινητήρας μεταβαλλόμενης μαγνητικής αντίστασης 10 Βηματικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 12 Υβριδικός βηματικός κινητήρας 12 Βηματικοί κινητήρες δύο φάσεων 13 Μονοπολικά βηματικά μοτέρ. 13 Διπολικά βηματικά μοτέρ 13 Οδηγοί μοτέρ 14 Arduino 15 CAD Προγράμματα 16 Κατασκευή 17 Προγραμματισμός 23 Συμπεράσματα 24 Αναφορές 25 Παράρτημα Α - Ηλεκτρολογικά Σχέδια 26
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdfΣπυρόπουλος/ Ισαακίδης, Πτυχιακή 2.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13872
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.