Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες χημικά ενεμένης άμμου (Bachelor thesis)

Μυσιρλάκης, Χρήστος/ Ντινε, Γιώργος


Alternative title / Subtitle: Τριαξονική δοκιμή για διάφορα δοκίμια κοκκομετρικής διαβάθμισης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής.
Keywords: φυσικές ιδιότητες ενεμένης άμμου;μηχανικές ιδιότητες ενεμένης άμμου;τριαξονική δοκιμή;κοκκομετρική διαβάθμιση;υδατοδιαλυτή εποξειδική ρητίνη
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 (α/α 9207)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13869
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής.
Publication date: 2017-11-16
Bibliographic citation: Μυσιρλάκης, Χ., Ντινε, Γ. (2017). Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες χημικά ενεμένης άμμου (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, Δημήτριος
Publishing department/division: Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 203
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13869
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.