Ανοσοθεραπείες καρκίνου (Bachelor thesis)

Μεχτίδου, Αναστασία


Cancer immunotherapy is a modern field that is gaining ground against common therapies. Some tumors develop mechanisms to evade from the immune surveillance. The aim of immunotherapies is to strengthen and boost the immune response against cancer cells, especially against the escape mechanisms, they develop. Immunotherapies are categorized into active and passive. Passive therapies are based on the binding and modification of the intracellular signaling of tumor receptors (e.g. monoclonal antibodies, immune checkpoint blockers).While adoptive involve manipulations that occur in vitro in order to attack directly in tumors, targeting tumor associated antigens (e.g. therapeutic cancer vaccines, adoptive cell transfer, oncolytic viruses).Finally the efficacy of those therapies are evaluated in clinical trials before the wide application. Currently various types of immunotherapies, approved from FDA are being administered for various types of cancer (e.g. Trastuzumab for HER2+ breast cancer).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Keywords: ανοσοθεραπείες καρκίνου;καρκίνος;όγκοι
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2017 (α/α 9214)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13858
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13858
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.