Συγκριτική ανάλυση κόστους μονοκατοικίας με βάση τα συμβατικά τιμολόγια δημοσίων έργων και το εργολαβικό κόστος κατασκευής. (Bachelor thesis)

Μεντέλη, Αναστασία/ Αράπη, Πελαγία


In this study the issue of costing and organizing the work of a house with a roof and an underground parking area of 556,20m2 in the area of Ptolemaida is being examined. Comparative costing: (a) On the basis of uniform invoices for building works; (b) On the basis of market costs, and draws conclusions. In the first chapter there are information about the building materials in the Greek market with an emphasis on the study area. It describes the project, the characteristics of the area and the technical characteristics of the existing building, as well as the elements of the study. In the second chapter there is an extensive reference to the planning of the works and the measurements of the building with analytical calculations starting from the excavation of the land and the appropriate soil formation and concreting. All construction elements as well as all the individual work carried out to complete the project are then measured. Based on the study, detailed measurements are made of the work of the study building and the construction cost is calculated based on the conventional public works tariffs. In the third chapter, the contract costs are calculated on the basis of a relevant market survey, which is compared with the prices of the uniform invoices and the costs for the construction company. Differences between the three pricing methods, mainly due to market conditions, to competition and the general economic environment, and to the fact that tariff prices remain unchanged for a long time without taking account of all the parameters of the price construction and the peculiarities of the local market and the conditions of construction. The main conclusions for the above issues are presented in the fourth chapter of the dissertation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
Keywords: Ανάλυση κόστους;Τιμολόγιο;Εργολαβικό κόστος;Μονοκατοικία;Cost analysis;Bill;Contracting costs;Detached house
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13857
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13857
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.