Έλεγχος στροφών ac κινητήρα μέσω pwm και διορθωτικών κυκλωμάτων διόδων ελεύθερης ροής για την εξάλειψη ανάστροφων τάσεων. (Bachelor thesis)

Ζύμαρης, Αναστάσιος/ Δεσύλας, Σωκράτης


This project is presenting a new solution about phase control in ac electric motors, and their protection from unwanted parasitic reversed voltages which occur due to the switching supply. This phenomenon of unwanted parasitic reversed voltages is taking place mostly in inductive loads, like the electric motors. In AC loads where phase control is being used, e.g AC speed electric motor control, here, the control is carried out throught the Pulse Width Modulation technique (PWM) and the same time, adjustment circuits for reducing the created reversed voltages are being used. As its known, in inductive loads due to self-induction, reversed voltages are created which are dangerous for the safely operation. The project is also referring to the technique that is being used today, phase control with triac and is comparing with the presented one.From this comparison the advantages of the presenting technique are showing off. By the use of an electronics circuit simulation software the operation of the circuit will be examined in detail. Moreover, there is a small introduction on the AC motors, presenting features such as operation principles, advantages and disadvantages.
Alternative title / Subtitle: Ac motor speed control using pwm and adjustment circuits with free wheeling diodes to reduce reversed voltages.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Keywords: έλεγχος στροφών ac κινητήρα;κινητήρες AC;τεχνικής της διαμόρφωσης ελέγχου παλμών (PWM);κυκλώματα καταστολής ανάστροφων τάσεων;phase control in ac electric motors;pulse width modulation (PWM);phase control with triac
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2017 (α/α 9216)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13854
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13854
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.