Σχεδίαση και κατασκευή μικρού PLC με 8 ψηφιακές και 2 αναλογικές εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους (Bachelor thesis)

Δράμαλης, Σωτήριος


The programmable logic controller is an electronic device which is based in a microprocessor and with the suitable adjustment can be used for automated operations. The classic electrical panel with the relays had to be replaced and the PLC was designed to cover that need of replacement. The cause of this thesis is the design and the construction of a PLC with 8 inputs (8D /2 A) and 8 digital outputs. In the beginning there is a presentation of the PLC ‘s structure as the big industrials provide it to us. Then based in this structure we will design step by step our PLC with materials of our owns . Specific considered: 1. Advantages/ disadvantages PLC 2. structure PLC 3. Modules input/output 4. Circuit analysis 5. Analysis of the materials 6. Conclusions-improvements
Alternative title / Subtitle: Design and construction of small PLC with 8 digital and 2 analog inputs and 8 digital outputs
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Keywords: προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC);σχεδίαση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC);κατασκευή προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή;programmable logic controller;the design and the construction of a PLC
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2017 (α/α 9226)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13837
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13837
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.