Στρατηγικές διαχείρησης ενέργειας οχήματος κυψέλης καυσίμου-μπαταρίας (Bachelor thesis)

Χρυσοστομίδης, Χαράλαμπος/ Κοπτερόπουλος, Αλέξανδρος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΧρυσοστομίδης, Χαράλαμποςel
dc.contributor.authorΚοπτερόπουλος, Αλέξανδροςel
dc.date.accessioned2022-02-01T13:11:56Z-
dc.date.available2022-02-01T13:11:56Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13834-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 (α/α 9228)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectοχήματα κυψέλης καυσίμου-μπαταρίαςel
dc.subjectδιαχείριση ενέργειας οχήματοςel
dc.subjectεναλλακτικές μορφές ενέργειαςel
dc.subjectFCEV-Fuel cell electric vehiclesen
dc.titleΣτρατηγικές διαχείρησης ενέργειας οχήματος κυψέλης καυσίμου-μπαταρίαςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary9228-
heal.dateAvailable2022-02-01T13:12:56Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.el
heal.publicationDate2017-11-22-
heal.bibliographicCitationΧρυσοστομίδης, Χ., Κοπτερόπουλος, Α. (2017). Στρατηγικές διαχείρησης ενέργειας οχήματος κυψέλης καυσίμου-μπαταρίας (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΣτις μέρες μας, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν αρχίσει να είναι στο επίκεντρο της έρευνας, και ειδικά στον τομέα των μεταφορών, λόγω του όλου και αυξανόμενου κόστους των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, και των ρύπων τους που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένα μεγάλο μέρος ερευνών και πειραμάτων, σε αυτόν τον τομέα, διεξάγεται με σκοπό την ανάπτυξη οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο και ιδιαίτερα σε οχήματα που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου υδρογόνου σε συνδυασμό με μία μπαταρία (FCEV-Fuel cell electric vehicles). Αυτά τα οχήματα στηρίζονται, πρωτίστως, σε ένα σύνολο κυψελών καυσίμου και, επιπρόσθετα, σε μία βοηθητική πηγή ενέργειας, που είναι συνήθως μια μπαταρία. Αποτελούν ένα ισχυρό υποκατάστατο στα οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης λόγω της υψηλής τους απόδοσης και των χαμηλών ρύπων τους. Ωστόσο, για να εκμεταλευτούμε στο μέγιστο τις δυαντότητές τους, απαιτείται ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας να ελέγχει κατάλληλα την σωστή κατανομή ενέργειας μεταξύ της κυψέλης καυσίμου και της μπαταρίας. Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται, αρχικά, ένα υπάρχων μοντέλο συγκεκριμένου οχήματος και αναλύεται. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται μία στρατηγική διαχείρισης ενέργειας που στοχέυει στην εξοικονόμηση καυσίμου, στην επέκταση της ζωής της μπαταρίας και στη γενικότερη απόδοση του συστήματος. Χρησιμοποιείται η μέθοδος του Προβλεπτικού Ελέγχου (Model Predictive Control – MPC), που βάσει προβλέψεων που κάνει για τις δυναμικές του οχήματος, προσπαθεί να βελτιστοποιήσει το σύστημα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η προσωμοίωση έγιναν σε περιβάλλον Matlab/Simulink, με σκοπό να επαληθευτεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης στρατηγικής.el
heal.abstractAlternative energy sources have begun to attract attention due to increased oil price and greenhouse gas emissions, especially in the field of transportation. A big amount pf researches and experiments, in this area, have been conducted on hybrid electric vehicles and specifically on fuel cell electric vehicles (FCEV). These particular vehicles are based primarily on a fuel cell stack and secondarily on an auxiliary energy storage device, which is usually a battery. Their high efficiency and low emissions make them a fantastic substitute for internal combustion engines. However, in order to maximize their potentials, a well-designed power management, that optimally shares the power demand between the fuel cell and the battery is required. In this study, at first, the performance of an existing simulated FCEV model is presented and analyzed. Then, a power management strategy, that focuses on fuel economy, fuel cell and battery life cycles and overall efficiency, is designed, which also takes into account the limitations of the system. The Model Predictive Control (MPC) method is used, which based on predictions of the dynamics of the model, attempts to optimize the system. The analysis of the simulation results was performed using the environment of Matlab/Simulink in order to verify the effectiveness of the proposed control strategy.en
heal.advisorNameΠαπαδοπούλου, Σημίραel
heal.committeeMemberNameΠαπαδοπούλου, Σημίραel
heal.committeeMemberNameΥφούλης, Χρήστοςel
heal.committeeMemberNameΖιώγου, Χρύσαel
heal.academicPublisherΤμήμα Αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages86-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xrysostomidis_Kopteropoulos.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13834
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.