Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας: απόψεις γονέων και παιδαγωγών. (Bachelor thesis)

Αυγητίδου, Ελένη


Η εργασία αυτή έχει ως θέμα την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Το φαινόμενο της κοινωνικοποίησης είναι εξαιρετικά περίπλοκο, καθώς η διαδικασία ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζεται έως το τέλος της ζωής του. Συντελείται κάτω από τις επιδράσεις ποικίλλων παραγόντων, εφόσον το παιδί καλείται συνεχώς να εντάσσεται σε ομάδες και να ενστερνίζεται αξίες και μορφές συμπεριφοράς. Θεωρείται σημαντικό να μελετηθεί η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη της συγκεκριμένης ηλικίας, καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας το αναπτυσσόμενο παιδί εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο και καθίσταται ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του, ιδιαίτερα στις σημερινές σύνθετες με ταχείς ρυθμούς εξελισσόμενες κοινωνίες. Δίνεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου, θα αναφερθούν σχετικές θεωρίες και θα παρακολουθήσουμε την εξελικτική πορεία της κοινωνικοποίησης. Επίσης, θα αναφερθούν όλοι οι τομείς που επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη σε αυτή την ηλικία, αλλά και λύσεις και προτάσεις που θα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην κοινωνική ανάπτυξη και συναισθηματική νοημοσύνη H εργασία κλείνει με τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που έχουν μοιραστεί, αλλά και με κάποια συμπεράσματα τόσο γύρω από τη σχέση της κοινωνικοποίησης όσο και της κοινωνίας με την εκπαίδευση.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: κοινωνική ανάπτυξη παιδιού;συναισθηματική ανάπτυξη παιδιού;παιδί προσχολικής ηλικίας;απόψεις γονέων;απόψεις παιδαγωγών
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9240)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13821
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13821
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.