Η γνώση των Ελληνίδων μητέρων πάνω στα σταδία ανάπτυξης των βρεφών (Bachelor thesis)

Βάκουλη, Δήμητρα/ Λεμονάκη, Σοφία


Η μητέρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη του βρέφους. Η φροντίδα και τα ερεθίσματα που παρέχει, διαμορφώνουν το περιβάλλον του βρέφους μέσα στο οποίο αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Μελέτες που αποδεικνύουν την αξία της παροχής κατάλληλων ερεθισμάτων έρχονται να αναδείξουν τη σημαντικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης που πραγματοποιούνται για την ενημέρωση των μητέρων. Το ερώτημα που γεννιέται, αφορά τις γνώσεις που έχουν οι μητέρες για τα στάδια ανάπτυξης των βρεφών και την παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων που θα προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Η παρούσα εργασία, εξετάζει τις γνώσεις που έχουν οι ελληνίδες μητέρες μέσα από μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στην εργασία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: στάδια ανάπτυξης βρέφους;παροχή ερεθισμάτων;ελληνίδες μητέρες
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9246)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13814
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Publication date: 2017-10-27
Bibliographic citation: Βάκουλη, Δ., Λεμονάκη, Σ. (2017). Η γνώση των Ελληνίδων μητέρων πάνω στα σταδία ανάπτυξης των βρεφών (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η μητέρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη του βρέφους. Η φροντίδα και τα ερεθίσματα που παρέχει, διαμορφώνουν το περιβάλλον του βρέφους μέσα στο οποίο αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Μελέτες που αποδεικνύουν την αξία της παροχής κατάλληλων ερεθισμάτων έρχονται να αναδείξουν τη σημαντικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης που πραγματοποιούνται για την ενημέρωση των μητέρων. Το ερώτημα που γεννιέται, αφορά τις γνώσεις που έχουν οι μητέρες για τα στάδια ανάπτυξης των βρεφών και την παροχή κατάλληλων ερεθισμάτων που θα προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Η παρούσα εργασία, εξετάζει τις γνώσεις που έχουν οι ελληνίδες μητέρες μέσα από μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στην εργασία.
Advisor name: Γρηγορόπουλος, Ηρακλής
Examining committee: Γρηγορόπουλος, Ηρακλής
Publishing department/division: Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 89
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13814
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.