Ενσυναισθητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας: Ο ρόλος των παιδαγωγών (Bachelor thesis)

Μαυροπούλου, Μυρσίνη/ Τερκενλή, Ελισσάβετ-Θηρεσία


Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ενσυναίσθηση μεταξύ των παιδιών και της οπτικής τους, αναφορικά με το δικό τους ρόλο στην ενίσχυση του φαινομένου. Ο κυριότερος στόχος που τίθεται είναι η εξέταση των απόψεων των παιδαγωγών για το υπό μελέτη φαινόμενο και των στρατηγικών που εφαρμόζουν για να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση στα παιδιά. Το δείγμα αποτελείται από έξι παιδαγωγούς, οι οποίοι υπηρετούν σε παιδικούς σταθμούς της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα της έρευνας προσεγγίστηκαν ποιοτικά και η συλλογή τους έγινε με τη χρήση ατομικών συνεντεύξεων, ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι παιδαγωγοί: (α) εκφράζουν αποσπασματικές γνώσεις για την έννοια της ενσυναίσθησης και τις προεκτάσεις της, (β) πιστεύουν ότι η ενσυναίσθηση εκφράζεται από τα παιδιά κυρίως μέσω κινήσεων του σώματος, (γ) αποδίδουν τις ευθύνες για τη δυσκολία συνεργασίας τόσο στους γονείς όσο και στους ίδιους, και (δ) εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές παρέμβασης. Τέλος, (ε) η απουσία επιστημονικών γνώσεων, δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων των παιδαγωγών και καθιστά επιτακτική την επιμόρφωσή τους είτε την παρουσία άλλων ειδικών στον παιδικό σταθμό. Τα ευρήματα θα επηρεάσουν στο μελλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης και ενίσχυσης της ενσυναισθητικής ικανότητας των παιδιών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής;ενσυναίσθηση μεταξύ παιδιών;ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9247)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13813
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-01-25T13:36:10Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Publication date: 2017-11-27
Bibliographic citation: Μαυροπούλου, Μ., Τερκενλή Ε. (2017). Ενσυναισθητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας: Ο ρόλος των παιδαγωγών (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ενσυναίσθηση μεταξύ των παιδιών και της οπτικής τους, αναφορικά με το δικό τους ρόλο στην ενίσχυση του φαινομένου. Ο κυριότερος στόχος που τίθεται είναι η εξέταση των απόψεων των παιδαγωγών για το υπό μελέτη φαινόμενο και των στρατηγικών που εφαρμόζουν για να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση στα παιδιά. Το δείγμα αποτελείται από έξι παιδαγωγούς, οι οποίοι υπηρετούν σε παιδικούς σταθμούς της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα της έρευνας προσεγγίστηκαν ποιοτικά και η συλλογή τους έγινε με τη χρήση ατομικών συνεντεύξεων, ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι παιδαγωγοί: (α) εκφράζουν αποσπασματικές γνώσεις για την έννοια της ενσυναίσθησης και τις προεκτάσεις της, (β) πιστεύουν ότι η ενσυναίσθηση εκφράζεται από τα παιδιά κυρίως μέσω κινήσεων του σώματος, (γ) αποδίδουν τις ευθύνες για τη δυσκολία συνεργασίας τόσο στους γονείς όσο και στους ίδιους, και (δ) εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές παρέμβασης. Τέλος, (ε) η απουσία επιστημονικών γνώσεων, δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων των παιδαγωγών και καθιστά επιτακτική την επιμόρφωσή τους είτε την παρουσία άλλων ειδικών στον παιδικό σταθμό. Τα ευρήματα θα επηρεάσουν στο μελλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης και ενίσχυσης της ενσυναισθητικής ικανότητας των παιδιών.
Advisor name: Ψάλτη, Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 100
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mavropoulou_Terkenli_2017.pdf850.64 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13813
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.