Ενσυναισθητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας: Ο ρόλος των παιδαγωγών (Bachelor thesis)

Μαυροπούλου, Μυρσίνη/ Τερκενλή, Ελισσάβετ-Θηρεσία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜαυροπούλου, Μυρσίνηel
dc.contributor.authorΤερκενλή, Ελισσάβετ-Θηρεσίαel
dc.date.accessioned2022-01-25T13:35:10Z-
dc.date.available2022-01-25T13:35:10Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13813-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9247)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectπαιδαγωγοί προσχολικής αγωγήςel
dc.subjectενσυναίσθηση μεταξύ παιδιώνel
dc.subjectερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυσηel
dc.titleΕνσυναισθητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας: Ο ρόλος των παιδαγωγώνel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary9247-
heal.dateAvailable2022-01-25T13:36:10Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.el
heal.publicationDate2017-11-27-
heal.bibliographicCitationΜαυροπούλου, Μ., Τερκενλή Ε. (2017). Ενσυναισθητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας: Ο ρόλος των παιδαγωγών (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΗ παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ενσυναίσθηση μεταξύ των παιδιών και της οπτικής τους, αναφορικά με το δικό τους ρόλο στην ενίσχυση του φαινομένου. Ο κυριότερος στόχος που τίθεται είναι η εξέταση των απόψεων των παιδαγωγών για το υπό μελέτη φαινόμενο και των στρατηγικών που εφαρμόζουν για να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση στα παιδιά. Το δείγμα αποτελείται από έξι παιδαγωγούς, οι οποίοι υπηρετούν σε παιδικούς σταθμούς της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα της έρευνας προσεγγίστηκαν ποιοτικά και η συλλογή τους έγινε με τη χρήση ατομικών συνεντεύξεων, ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι παιδαγωγοί: (α) εκφράζουν αποσπασματικές γνώσεις για την έννοια της ενσυναίσθησης και τις προεκτάσεις της, (β) πιστεύουν ότι η ενσυναίσθηση εκφράζεται από τα παιδιά κυρίως μέσω κινήσεων του σώματος, (γ) αποδίδουν τις ευθύνες για τη δυσκολία συνεργασίας τόσο στους γονείς όσο και στους ίδιους, και (δ) εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές παρέμβασης. Τέλος, (ε) η απουσία επιστημονικών γνώσεων, δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων των παιδαγωγών και καθιστά επιτακτική την επιμόρφωσή τους είτε την παρουσία άλλων ειδικών στον παιδικό σταθμό. Τα ευρήματα θα επηρεάσουν στο μελλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης και ενίσχυσης της ενσυναισθητικής ικανότητας των παιδιών.el
heal.advisorNameΨάλτη, Αναστασίαel
heal.committeeMemberNameΨάλτη, Αναστασίαel
heal.academicPublisherΤμήμα Βρεφονηπιοκομίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages100-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mavropoulou_Terkenli_2017.pdf850.64 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13813
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.