Το εκπαιδευτικό σύστημα προσχολικής αγωγής της Δανίας (Bachelor thesis)

Στατηρά, Όλγα


Η εργασία αυτή ασχολείται με την πορεία της προσχολικής αγωγής στη Δανία έως και το έτος 2017. Γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις της Δανίας στον τομέα της προσχολική αγωγής καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα HighScope. Στην έρευνα παρουσιάζονται οι απόψεις των ενηλίκων συμμετεχόντων σχετικά με τον συνδυασμό του αναλυτικού προγράμματος HighScope και οι οδηγίες του κράτους της Δανίας. Επιπλέον, αναλύονται παρατηρήσεις που συλλεχτήκαν στο παιδαγωγικό κέντρο Tinytots με στόχο να ερευνηθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών μέσω του HighScope και του εκπαιδευτικού συστήματος της Δανίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: προσχολική αγωγή;Δανία;ολοκληρωμένη ανάπτυξη;παιδί;high hopes
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9248)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13812
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-01-25T13:28:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Publication date: 2017-11-27
Bibliographic citation: Στατηρά, Ο. (2017). Το εκπαιδευτικό σύστημα προσχολικής αγωγής της Δανίας (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η εργασία αυτή ασχολείται με την πορεία της προσχολικής αγωγής στη Δανία έως και το έτος 2017. Γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις της Δανίας στον τομέα της προσχολική αγωγής καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα HighScope. Στην έρευνα παρουσιάζονται οι απόψεις των ενηλίκων συμμετεχόντων σχετικά με τον συνδυασμό του αναλυτικού προγράμματος HighScope και οι οδηγίες του κράτους της Δανίας. Επιπλέον, αναλύονται παρατηρήσεις που συλλεχτήκαν στο παιδαγωγικό κέντρο Tinytots με στόχο να ερευνηθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών μέσω του HighScope και του εκπαιδευτικού συστήματος της Δανίας.
Advisor name: Ψάλτη, Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 65
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Στατηρά Όλγα.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13812
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.