Απόψεις των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το πένθος και την απώλεια στην προσχολική ηλικία. Πρακτικές διαχείρισης (Bachelor thesis)

Λυπαράκη, Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας;προσχολική ηλικία;πένθος στην προσχολική ηλικία;απώλεια στην προσχολική ηλικία;πρακτικές διαχείρησης
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9249)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13811
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-01-25T13:20:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Publication date: 2017-11-27
Bibliographic citation: Λυπαράκη, Ε. (2017). Απόψεις των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το πένθος και την απώλεια στην προσχολική ηλικία. Πρακτικές διαχείρισης (Πτυχιακή άσκηση). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Advisor name: Ψάλτη, Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 36
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13811
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.