Μητρικός θηλασμός: Διαχρονική μελέτη της στάσης των γυναικών απέναντι του και παράγοντες που ευνοούν στην αύξηση της διάρκειας του (Bachelor thesis)

Κανελλίδης, Βασίλης


Από την αρχή της οικονομικής κρίσης όλο και περισσότερες γυναίκες οδηγούνται στο να θηλάσουν τα μωρά τους όχι επειδή είναι πιο υγιεινό για αυτά αλλά επειδή είναι πιο οικονομικό από το τεχνητό γάλα του εμπορίου.Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο γνωστά τα οφέλη του μητρικού θηλασμού. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να ερευνήσει τη στάση των νέων μητέρων προς το θηλασμό και τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή αλλά και να δείξει ότι μεγάλος αριθμός τους επιλέγουν τον μητρικό θηλασμό κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας αυτής καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε 150 μητέρες διαφόρων ηλικιών και κοινωνικού επιπέδου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε σχολεία και σε παιδότοπους κυρίως. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις νέες μητέρες να θηλάσουν ή όχι, για τις γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το θηλασμό, για την καθοδήγηση και πληροφόρηση των μητέρων για το θηλασμό από τους αρμόδιους φορείς υγείας και για το αν ο λόγος για τον οποίο θηλάζουν είναι κυρίως οικονομικός..
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: μητρικός θηλασμός;στάση γυναικών ως προς τον θηλασμό;παράγοντες αύξησης διάρκειας θηλασμού
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9251)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13810
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13810
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.