Ελεγκτής υδροδότησης οικίας (Bachelor thesis)

Παπαχριστοδούλου, Παντελεήμων


In this work will be designed a home watering option which is called to manage three different water supplies (water supply network, drilling and tank). The placement of the selector is aimed at providing water in the house, from three different water supplies in case of interruption of central network, in case we want to have an alternative to some problem that will be presented or for financial reasons. In this way we achieve the constant and uninterrupted supply of water, the utilization of the water supplies available to us and the economy.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Keywords: ελεγκτής υδροδότησης οικίας;επιλογέας υδροδότησης οικίας;υδροδότηση οικίας;παροχές ύδατος
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 (α/α 9253)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13808
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Publication date: 2017-10-28
Bibliographic citation: Παπαχριστοδούλου, Π. (2017). Ελεγκτής υδροδότησης οικίας (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσααλονίκης.
Abstract: Στην παρούσα εργασία θα σχεδιαστεί ένας επιλογέας υδροδότησης οικίας ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τρείς διαφορετικές παροχές ύδατος (δίκτυο ύδρευσης, γεώτρηση και δεξαμενή). Η τοποθέτηση του επιλογέα έχει ως σκοπό την κατά επιλογή παροχή ύδατος σε οικία με χρήση τριών διαφορετικών παροχών ύδατος, ως εναλλακτική λύση υδροδότησης εξαιτίας κάποιου προβλήματος είτε για μείωση εξόδων (οικονομικούς λόγους). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την συνεχή παροχή ύδατος, την αξιοποίηση των παροχών ύδατος που έχουμε στην διάθεσή μας και την οικονομία.
In this work will be designed a home watering option which is called to manage three different water supplies (water supply network, drilling and tank). The placement of the selector is aimed at providing water in the house, from three different water supplies in case of interruption of central network, in case we want to have an alternative to some problem that will be presented or for financial reasons. In this way we achieve the constant and uninterrupted supply of water, the utilization of the water supplies available to us and the economy.
Advisor name: Νικολαΐδης , Νικόλαος
Examining committee: Νικολαΐδης, Νικόλαος
Publishing department/division: Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publishing institution: teithe
Number of pages: 87
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13808
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.