Δίδυμα αδέλφια: η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους (Bachelor thesis)

Κλημάνογλου, Ευγενία


Η παρούσα εργασία αφορά στην διερεύνηση και την περιγραφή της σχέσης ανάμεσα στα δίδυμα αδέλφια, μέσα από τις εμπειρίες, τις καταστάσεις, τα γεγονότα της δικής τους ζωής. Στόχος, να αναδυθεί η ιδιαιτερότητα της σχέσης αυτής και τα επίπεδα όπου αυτή ξεχωρίζει. Το δείγμα που πήρε μέρος στη μελέτη αποτελείται από δύο ζεύγη δίδυμων αδελφών και μια πολύτεκνη μητέρα δίδυμων και μη παιδιών. Στα δεδομένα της έρευνας έγινε ποιοτική ανάλυση και συλλέχθηκαν με τη χρήση ημι – δομημένων συνεντεύξεων, ενώ η επεξεργασία τους έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα αποτελέσματα ήταν : α) η σχέση ανάμεσα στα δίδυμα αδέλφια διαφέρει από αυτή που αναπτύσσεται ανάμεσα στα υπόλοιπα αδέλφια, β) φαίνεται να υπάρχει σε αυτή τη σχέση κάποιο είδος « τηλεπάθειας », κάποια ‘ σύνδεση ‘ μεταξύ των αδελφών, γ) υπάρχει δυσκολία διαχείρισης όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με θέματα αποχωρισμού μεταξύ τους, δ) η σχέση των διδύμων στο σχολείο, περιλαμβάνει περισσότερο τη συναναστροφή τους με άλλα παιδιά, και λιγότερο τη μεταξύ τους επικοινωνία, ε) η συμπεριφορά συμμαθητών και δασκάλων δεν ακολουθεί κάποιον ‘ κανόνα ‘, καθώς εξαρτάται τόσο από το ζεύγος των διδύμων όσο και από τον εκάστοτε δάσκαλο και , τέλος, στ) η συμπεριφορά των γονέων διαφέρει ως προς τα δίδυμα παιδιά, με βάσει τον χαρακτήρα του καθενός και σε ορισμένες περιπτώσεις και το φύλο του.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.
Keywords: δίδυμα αδέλφια;σύνδεση μεταξύ διδύμων
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2017 (α/α 9255)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13806
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimanoglou_Evgenia.pdf619.95 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13806
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.