Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Τεμερζής, Νικόλαος-Φανούριος


Η παρούσα μελέτη, αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια που συνεισφέρει στο διεθνές κομμάτι της οικονομίας, που σχετίζεται με το χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Στόχος της έρευνας, είναι η μέτρηση του επίπεδου της χρηματοοικονομικής γνώσης και συμπεριφοράς που διακατέχεται από τα νοικοκυριά στην Ελλάδα και η συσχέτιση τους με την υπερχρέωση τους. Για το σκοπό αυτό, ερευνήθηκε ένα δείγμα πού το μέγεθος τους ήταν 100 νοικοκυριά. Για την επίτευξη του στόχου μας, προσπαθήσαμε από την εισαγωγή να αναλύσουμε τόσο το αντικείμενο της μελέτης μας το οποίο υπάρχει στην κοινωνία, όσο και τις μεθοδολογίες και διαστάσεις έχει αυτό γενικότερα. Η αναφορά μας, συγκεκριμένα διατυπώθηκε στο χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό και τη σχέση του με την υπερχρέωση, όπως και η σύνδεση τους με άλλες παρόμοιες χρηματοοικονομικές έννοιες. Στο δεύτερο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται η συναφής βιβλιογραφία, σχετικά με την έννοια του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικής γνώσης. Η βιβλιογραφία περιέχει κύριος αναφορές από έρευνες που διεξάχθηκαν διεθνώς αλλά και συμπεράσματα και ορισμούς από διεθνή συγγραφείς. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται επίσης διεθνής έννοιες-πληροφορίες αλλά και συμπεράσματα από διεθνής συγγραφείς και οργανισμούς, σχετικά με την έννοια της υπερχρέωσης του αναλφαβητισμού. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της εργασίας αλλά και της ερευνάς, μαζί με τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν, αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο.Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα παραρτήματα ,οι παρατηρήσεις αλλά και οι στατιστικές αναλύσεις τα οποία προέρχονται από την έρευνα που συνοδεύει και στηρίζεται η πτυχιακή εργασία. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στο κοινό , για τη μέτρηση της χρηματοοικονομικής γνώσης του αλλά και την κατανόηση της χρηματοοικονομικής του συμπεριφοράς σύμφωνα με τα οικονομικά γεγονότα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Keywords: χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός;υπερχρεωμένα νοικιοκυριά;Ελλάδα
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2017 (α/α 9257)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13804
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13804
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.