Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων Μασούτης Δ. Α.Ε και Πέντε Α.Ε. Γαλαξίας (Bachelor thesis)

Τζάμπει, Τζουλιάνα/ Τσιτινίδου, Όλγα


Όπως και όλοι οι κλάδοι στην Ελλάδα, έτσι και ο κλάδος των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος των σουπερμάρκετ αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις αυτήν την εποχή λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην τοπική αγορά στο συγκεκριμένο κλάδο ήταν μικρές, μεσαίου και λίγες μεγάλου μεγέθους. Όταν εισήλθαν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι παγκόσμιες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην αγορά, η ζήτηση των προϊόντων των παραπάνω επιχειρήσεων μειώθηκε αισθητά. Ορισμένες μάλιστα επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να συγχωνευτούν με άλλες ή να εξαγοραστούν από μεγάλους οίκους. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο να εξετάσει μια σειρά από χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες που θα μας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή διάρθρωση δυο γνωστών εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αξιολογήσει τις επιδόσεις των εταιρειών Μασούτη, και Γαλαξία, προκειμένου να αναδείξει ποια από τις εταιρίες αυτές καταφέρνει να ανταπεξέλθει πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στις προκλήσεις της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Τέλος θα δούμε ποια ή ποιες από τις εταιρίες αυτές έχουν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Keywords: χρηματοοικονομική ανάλυση;σούπερ μάρκετ Μασούτης;σούπερ μάρκετ Γαλαξίας;super market
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2017 (α/α 9258)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13803
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13803
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.