Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Περίπτωση Μελέτης: ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε. - ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (Bachelor thesis)

Στόικου, Σοφία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣτόικου, Σοφίαel
dc.date.accessioned2022-01-23T01:22:35Z-
dc.date.available2022-01-23T01:22:35Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13802-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2016 (α/α 7606)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectεταιρείαel
dc.subjectcompanyen
dc.subjectχρηματοοικονομική κατάστασηel
dc.subjectfinancial situationen
dc.titleΑνάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Περίπτωση Μελέτης: ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε. - ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationχρηματοοικονομικές καταστάσειςel
heal.classificationfinancial statementsen
heal.identifier.secondaryα/α 7606-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Οικονομίαςel
heal.publicationDate2016-04-19-
heal.bibliographicCitationΣτόικου, Σ. (2016). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Περίπτωση Μελέτης: ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε. - ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου «Σούπερ Μάρκετ», κατά την περίοδο 2011-2013. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά του θεωρητικού υποβάθρου πάνω στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη ανάλυση. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι εξελίξεις του κλάδου «Σούπερ Μάρκετ» βάση στατιστικών στοιχείων. Έπειτα, γίνεται αναφορά σε πληροφορίες σχετικά με τις εξεταζόμενες εταιρείες. Παρακάτω, αφού αναφέρεται η θεωρητική χρήση των αριθμοδεικτών, αναλύονται οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε.» και «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ» με τον υπολογισμό των δεικτών της κάθε εξεταζόμενης εταιρείας. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα των δύο αναλυόμενων εταιρειών, τα οποία προκύπτουν από τον παραπάνω υπολογισμό.el
heal.advisorNameΚυρμίζογλου, Παντελήςel
heal.committeeMemberNameΚυρμίζογλου, Παντελήςel
heal.academicPublisherΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages86-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoikou.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13802
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.