Οικονομικές επιπτώσεις από το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στο Δήμο Ακτίου-Βονιτσας (Bachelor thesis)

Προδρομιτή, Σμυρνιά


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Οικονομίας
Subject classification: Δημόσια διοίκηση -- Οικονομικές απόψεις -- - - Ελλάδα - - Αιτωλοακαρνανία,
Public administration -- Economic aspects -- Greece - - Aetoloakarnania
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας (Ελλάδα, Αιτωλοακαρνανία)
Municipality of Aktio–Vonitsa (Greece, Aetolia-Acarnania)
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα)
Municipality of Aktio–Vonitsa (Aitoloakarnania, Greece)
Keywords: οικονομία;economy
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2016 (α/α 7605)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13801
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prodromiti.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13801
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.