Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις στη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. (Bachelor thesis)

Ζαρέλα, Τριανταφυλλιά/ Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος


Στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές μεταβολές έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εργασία και το κεφάλαιο ο εκσυγχρονισμός των φορολογικών συστημάτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των κρατών για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους. Κύριοι στόχοι των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι συνήθως η απλοποίηση, η διαφάνεια, το χαμηλό διοικητικό κόστος, η κοινωνική δικαιοσύνη καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά την ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και την υιοθέτηση του Ευρώ ως ενιαίου νομίσματος, η οικονομία της Χώρας μας βρίσκεται εκτεθειμένη στους κινδύνους της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.Eίναι πλέον πρόσφορος ο χρόνος για τη συνολική δομική αλλαγή του φορολογικού μας συστήματος, η οποία θα πρέπει να κινηθεί πλέον έξω από τη λογική αποσπασματικών βελτιώσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε το φορολογικό σύστημα να καταστεί βασικός μηχανισμός ανάπτυξης και αναδιανομής του εισοδήματος και παράγοντας ανάπτυξης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Φορολογία - - Ελλάδα
Taxation - - Greece
Keywords: φορολογία;taxation;τεχνολογία;technology;οικονομία;economy;κοινωνική δικαιοσύνη;social justice
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, 2016 (α/α 7602)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13799
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarela.pdf581.05 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13799
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.