Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) στην ψηφιακή χαρτογράφηση της περιοχής Δασκίου Ημαθίας (Bachelor thesis)

Τολίκας, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Geographic information systems
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Ψηφιακή χαρτογράφηση--Ελλάδα -- Ημαθία
Digital mapping-- Greece -- Imathia
Keywords: Γεωγραφικά συστήματα;Geographical systems;Ψηφιακή χαρτογράφηση;Digital mapping;Ελλάδα;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 α.α. 8917
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13798
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Geographic information systems
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Ψηφιακή χαρτογράφηση--Ελλάδα -- Ημαθία
Digital mapping-- Greece -- Imathia
Submission Date: 2022-01-21T14:55:53Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publication date: 2017-10-05
Bibliographic citation: Τολίκας Ευάγγελος, Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) στην ψηφιακή χαρτογράφηση της περιοχής Δασκίου Ημαθίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Advisor name: Σκουφάς, Γεώργιος
Examining committee: Σκουφάς, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 55
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΟΛΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.pdfΤολίκας, Πτυχιακή6.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13798
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.