Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) στην ψηφιακή χαρτογράφηση της περιοχής Δασκίου Ημαθίας (Bachelor thesis)

Τολίκας, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής
Subject classification: Geographic information systems
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Ψηφιακή χαρτογράφηση--Ελλάδα -- Ημαθία
Digital mapping-- Greece -- Imathia
Keywords: Γεωγραφικά συστήματα;Geographical systems;Ψηφιακή χαρτογράφηση;Digital mapping;Ελλάδα;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Σχολή Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2017 α.α. 8917
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13798
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΟΛΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.pdfΤολίκας, Πτυχιακή6.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13798
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.