Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανικής Όρασης (Bachelor thesis)

Τρίγκας, Δημήτριος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΤρίγκας, Δημήτριοςel
dc.date.accessioned2022-01-21T13:10:51Z-
dc.date.available2022-01-21T13:10:51Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13796-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2017 α.α. 8924el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜηχανική όρασηel
dc.subjectΑνάπτυξη συστήματοςel
dc.subjectΜικροελεγχτήςel
dc.subjectMachine visionen
dc.subjectMicrocontrolleren
dc.subjectSystem developmenten
dc.titleΑνάπτυξη Συστήματος Μηχανικής Όρασηςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΥπολογιστική όρασηel
heal.classificationComputer visionen
heal.classificationΜικροελεγκτέςel
heal.classificationMicrocontrollersen
heal.classificationArduino (Programmable controller)en
heal.classificationArduino (Προγραμματιζόμμενος ελεγκτής)el
heal.identifier.secondary8924-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.publicationDate2017-10-09-
heal.bibliographicCitationΤρίγκας Δημήτριος, Ανάπτυξη συστήματος μηχανικής όρασης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017-
heal.abstractΣκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που βασίζεται στην οπτική αναγνώριση από μια μηχανή και ο αποτελεσματικός έλεγχος ενός συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται η οπτική αναγνώριση της παλάμης ενός χεριού και με βάση τη θέση και τις κινήσεις των δακτύλων, γίνεται ο έλεγχος των θέσεων ενός συστήματος πέντε σερβοκινητήρων. Για την αποτύπωση της εικόνας χρησιμοποιήθηκε μια κάμερα που βρίσκεται σε διασύνδεση με ένα μικροϋπολογιστή Raspberry Pi. Η επεξεργασία της εικόνας και η οπτική αναγνώριση πραγματοποιείται στον μικροϋπολογιστή. Για τη μετακίνηση των σερβοκινητήρων χρησιμοποιήθηκε η υπολογιστική πλατφόρμα Arduino, η οποία διαθέτει ενσωματωμένο ένα μικροελεγκτή. Ο χρήστης , με τις κινήσεις των δακτύλων του μπροστά στην κάμερα, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ανεξάρτητα κάθε ένα σερβοκινητήρα, όπου ο καθένας αντιστοιχεί σε κάθε ένα δάχτυλο ξεχωριστά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής, είναι μετάβαση από τα ογκώδη και δύσχρηστα υπολογιστικά συστήματα, που είναι οι υπολογιστές, σε μια συσκευή οπτικής αναγνώρισης σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας που την καθιστά φορητή και φορετή. Η φορετότητα είναι και ο λόγος που η επικοινωνία ανάμεσα στη συσκευή αναγνώρισης Raspberry Pi και του Arduino, πραγματοποιείται με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η ανάπτυξη του κώδικα του μικρουπολογιστή Raspberry Pi έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού Python, ενώ της υπολογιστικής πλατφόρμας Arduino έγινε στη γλώσσα Wiring, που είναι η C++ με ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του Arduino.el
heal.tableOfContentsΕισαγωγή 4 Abstract 4 Περίληψη 5 Συνολική διεργασία της εφαρμογής 6 1. Επισκόπηση 7 1.1. Στοιχεία και στάδια εφαρμογής της μηχανικής όρασης. 7 1.2. Πεδία εφαρμογών 8 1.3. Χρήση δεδομένων εξόδου 9 1.4. Υλοποίηση 9 1.5. Αγορά 10 2. Επισκόπηση Συσκευών 11 2.1. Raspberry Pi 11 2.1.1. Επισκόπηση 11 2.1.2. Hardware 13 2.1.3. Επεξεργαστής 13 2.1.4. Χρήση στην εκπαίδευση 14 2.1.5. Χρήση στον οικιακό αυτοματισμό 15 2.1.6. Χρήση στον βιομηχανικό αυτοματισμό 15 2.1.7. Χρήση σε εμπορικά προϊόντα 16 2.1.8. Η ιστορία 16 2.2. OpenCV 17 2.2.1. Ιστορία 17 2.2.2. Γλώσσα προγραμματισμού 18 2.2.3. Επιτάχυνση υλικού 19 2.2.4. Υποστήριξη OS 19 2.3. Arduino 19 2.3.1. Ιστορία 20 2.3.2. Υλικό (Hardware) 20 2.3.3. Λογισμικό 21 3. Hardware υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία 22 3.1. Raspberry Pi 2 B+ 22 3.2. Arduino Uno 25 3.3. Arduino Mega 26 3.4. Arduino Pro Mini 27 3.5. Camera 28 3.6. Bluetooth module 29 3.7. Bluetooth Dongle 30 3.8. Ο σερβοκινητήρας 30 3. Διαδικασία πραγματοποίησης της εφαρμογής. 31 3.9. Ρύθμιση του Raspberry Pi 31 3.9.1. Αποθήκευση λογισμικού 31 3.9.2. Αποθήκευση βιβλιοθήκης OpenCV 31 3.9.3. Ρύθμιση του Arduino 32 3.10. Συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (Bluetooth module HC-06) 36 3.10.1. Τρόπος επικοινωνίας του HC-06 38 3.10.2. Πρωτόκολλο επικοινωνίας Raspberry Pi και Arduino. 39 4. Περιγραφή λειτουργιών στο Raspberry Pi 40 3.11. Διάγραμμα ροής κώδικα στο Raspberry Pi 40 3.12. Ανάλυση της διαδικασίας και του κώδικα 41 3.13. Κώδικας για την αποστολή των δεδομένων 56 3.14. Υπορουτίνες που χρησιμοποιούνται στον κώδικα Python. 57 5. Περιγραφή λειτουργιών του Arduino. 60 3.15. Κώδικας που χρησιμοποιείται στο Arduino. 60 3.16. Διάγραμμα ροής του κώδικα στο Arduino. 61 3.17. Ανάλυση του κώδικα 62 6. Αποτελέσματα και συμπεράσματα 66 7. Μελλοντική έρευνα και βελτιώσεις. 69 Βιβλιογραφία 70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 79el
heal.advisorNameΤσαγκάρης, Απόστολοςel
heal.committeeMemberNameΤσαγκάρης, Απόστολοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages86-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdfΤρίγκας, Πτυχιακή3.58 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13796
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.